Scroll to navigation

MKTEMP(1) Opdrachten voor gebruikers MKTEMP(1)

NAAM

mktemp - tijdelijke bestanden of mappen aanmaken

SAMENVATTING

mktemp [OPTIE]... [SJABLOON]

BESCHRIJVING

Een tijdelijk bestand of map op een veilige manier aanmaken en de naam tonen. SJABLOON moet minstens 3 elkaar opvolgende X-en bevatten in de laatste component. Als geen SJABLOON gegeven is, wordt 'tmp.XXXXXXXXXX' gebruikt en is --tmpdir impliciet. Bestanden worden aangemaakt met de toegangsrechten u+rw, en mappen met u+rwx, minus de 'umask'-restricties.

een map aanmaken, geen bestand
niets aanmaken; enkel een naam tonen (onveilig)
foutmeldingen over mislukte aanmakingen onderdrukken
dit achtervoegsel achter SJABLOON plakken; VGSL mag geen schuine streep bevatten; deze optie is impliciet als SJABLOON niet op een X eindigt
SJABLOON relatief ten opzichte van MAP interpreteren; als geen MAP gegeven is, dan $TMPDIR gebruiken indien ingesteld, anders /tmp; met deze optie mag SJABLOON geen absoluut pad zijn; het mag wel schuine strepen bevatten, maar 'mktemp' zal slechts de laatste component aanmaken
SJABLOON als een enkele bestandsnaamcomponent gebruiken, relatief ten opzichte een map: $TMPDIR, indien ingesteld; anders de map gegeven via '-p'; anders /tmp [verouderd]
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door Jim Meyering en Eric Blake.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

mkstemp(3), mkdtemp(3), mktemp(3)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mktemp>
of lokaal via: info '(coreutils) mktemp invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1