Scroll to navigation

NOHUP(1) Brukerkommandoer NOHUP(1)

NAVN

nohup - run a command immune to hangups, with output to a non-tty

OVERSIKT

nohup KOMMANDO [ARG]...
nohup VALG

BESKRIVELSE

Kjør KOMMANDO, og ignorer legg på-signal.

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Standard inndata videresendes fra /dev/null hvis det er en terminal. Hvis standardutdata er en terminal, kopieres utskrift til «nohup.out» hvis mulig, eller eventuelt «$HOME/nohup.out». Hvis standardfeilkanal er en terminal, videresendes feil til standardutdata. Bruk «nohup KOMMANDO > FIL» for å lagre utskrift i en FIL.

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av nohup, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup>
eller lokalt: info '(coreutils) nohup invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1