Scroll to navigation

JOIN(1) Brugerkommandoer JOIN(1)

NAVN

join - sammenføj linjer for to filer på et fælles felt

SYNOPSIS

join [FLAG]... FIL1 FIL2

BESKRIVELSE

For hvert par indlinjer med identiske flettefelter skrives en linje til standard-ud. Standardfletningsfeltet er det første, adskilt af blanktegn.

Når FIL1 eller FIL2 (men ikke begge) er -, læses standard-ind.

udskriv også linjer som ikke kan parinddeles fra fil FILNR, hvor FILNR er 1 eller 2 svarende til FIL1 eller FIL2
erstat manglende (tomme) indtastningfelter med STRENG; dvs. manglende felter angivet med tilvalgene »-12jo«.
skeln ikke mellem store/små bogstaver ved sammenligning af felter
samme som "-1 FELT -2 FELT"
følg FORMAT ved sammensætning af udlinje
brug TEGN som feltseparator for ind- og udfelter
som -a FILNR, men drop flettede ud-linjer
-1 FELT
flet ved dette FELT fra fil 1
-2 FELT
flet ved dette FELT fra fil 2
kontroller om inddata er korrekt sorteret, selv hvis alle inddatalinjer kan parinddeles
kontroller ikke om inddata er korrekt sorteret
betragt første linje i hver fil som feltoverskrifter, og udskriv dem uden at forsøge parinddeling for disse
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Med mindre -t TEGN er angivet, vil indledende blanke tegn opfattes som feltseparatorer, og blive ignoreret; ellers benyttes TEGN som feltseparator. Hvert FELT er et feltnummer talt fra 1. FORMAT er en eller flere komma- eller blank-separerede specifikationer, der hver er "FILNR.FELT" eller "0". Det forvalgte FORMAT udskriver flettefeltet, resten af felterne fra FIL1 og resten af felterne fra FIL2, alle adskilt med TEGN. Hvis FORMAT er nøgleordet "auto", bestemmer første linje af hver fil antallet af felter, der udskrives for hver linje.

Vigtigt: FIL1 og FIL2 skal være sorteret efter flettefelt. Brug f.eks. "sort -k 1b,1" hvis "join" ikke får nogen flag, eller "join -t ”" hvis "sort" ikke får nogen flag. Bemærk at sammenligninger følger reglerne angivet ved "LC_COLLATE". Hvis indlinjerne ikke er sorteret, og der optræder linjer som ikke kan flettes, vil der blive vist en advarsel.

FORFATTER

Skrevet af Mike Haertel.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

comm(1), uniq(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/join>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) join invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1