Scroll to navigation

UNIQ(1) Brugerkommandoer UNIQ(1)

NAVN

uniq - rapporter eller udelag gentagne linjer

SYNOPSIS

uniq [FLAG]... [INDDATA [UDDATA]]

BESKRIVELSE

Filtrer tilstødende overensstemmende linjer fra INDDATA (eller standard-ind) og skriv til UDDATA (eller standard-ud).

Uden flag vil identiske linjer reduceres til første forekomst.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

begynd linjer med antal forekomster
udskriv kun linjer der er flere af, en for hver gruppe
udskriv alle gentagne linjer;
som -D, men grupper kan adskilles med en tom linje;
undgå at sammenligne de første N felter
vis alle elementer idet grupper adskilles af tom linje; METODE={separate(standard),prepend,append,both}
ignorér forskelle med store og små bogstaver
sammenlign ikke de første N tegn
udskriv kun unikke linjer
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
sammenlign ikke mere end N tegn per linje
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Et felt er en række blanke tegn (sædvanligvis mellemrum og/eller tabulatorer), fulgt af ikke-blanke tegn. Felter hoppes over før tegn.

Bemærk: "uniq" opdager ikke gentagne linjer, med mindre de følger umiddelbart efter hinanden. Du vil måske ønske at sortere inddata først, eller bruge "sort -u" uden "uniq".

FORFATTER

Skrevet af Richard M. Stallman og David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

comm(1), join(1), sort(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) uniq invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1