Scroll to navigation

HELP2MAN(1) Korisničke naredbe HELP2MAN(1)

IME

help2man - napravi jednostavnu stranicu priručnika

PREGLED

help2man [OPCIJA]... IZVRŠNADATOTEKA

OPIS

„help2man” koristi ispis opcija „--help” i „--version” za izradu stranice priručnika.

opis za odlomak IME
broj skupine za stranicu priručnika (1, 6, 8)
ime priručnika (Korisničke naredbe, ...)
izvor programa (FSF, Debian, ...)
izaberi lokalne postavke (zadano "C")
uključi materijal iz „DATOTEKE”
uključi materijal iz „DATOTEKE” ako postoji
spremi izlaz u „DATOTEKU”
ime Texinfo priručnika
izostavi pokazivač na Texinfo priručnik
isključi „lt-” iz imena programa
ispiši ovu pomoć, zatim izađi
ispiši broj inačice, zatim izađi

IZVRŠNADATOTEKA bi trebala prihvaćati opcije „--help” i „--version” te ispisati rezultat na standardni izlaz iako se mogu navesti alternative:

niz opcije pomoći
niz opcije inačice
niz inačice
uključi standardni izlaz za greške pri obradi izlaza opcija

UKLJUČI DATOTEKE

Dodatni materijali mogu se uključiti u napravljeni izlaz opcijama --include i --opt-include Oblik je jednostavan:


[odjeljak]
tekst


/uzorak/
tekst

Blokovi doslovnog *roff teksta umeću se u izlaz ili na početku zadanog [odjeljka] (veličina slova nevažna), ili nakon odlomka koji odgovara /uzorku/.

Uzorci koriste Perl sintaksu regularnih izraza i nakon njih mogu slijediti i, s ili m modifikatori (pogledajte perlre(1)).

Retci prije prvog odjeljka ili uzorka koji počinju s „-” se obrađuju kao opcije. Sve ostalo se prešutno zanemaruje i može se koristiti za komentare, RCS ključne riječi i slično.

Izlazni redoslijed skupina (za one uključene):


IME
PREGLED
OPIS
OPCIJE
ostalo
OKOLINA
DATOTEKE
PRIMJERI
AUTOR
PRIJAVA GREŠAKA
COPYRIGHT
TAKOĐER POGLEDAJTE

Bilo koja [IME] ili [PREGLED] skupina koja se pojavljuje u uključenoj datoteci će zamijeniti ono što bi se automatski stvorilo (iako to još uvijek možete zaobići s --name ako je potrebno).

Ostale skupine se dodaju prije automatski stvorenog izlaza za standardne gore prikazane skupine ili se dodaju u ostalo (iznad) redoslijedom kojim su pronađene u uključenoj datoteci.

Placement of the text within the section may be explicitly requested by using the syntax [<section], [=section] or [>section] to place the additional text before, in place of, or after the default output respectively.

DOSTUPNOST

Najnovija inačica ove distribucije je dostupna na internetu na:


ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTOR

Napisao Brendan O'Dea <bod@debian.org>

PRIJAVA GREŠAKA

Prijavite greške na <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 Free Software Foundation, Inc.
Ovo je slobodan softver, pogledajte kod za upute o kopiranju. NEMA jamstava, čak ni za TRGOVINSKU PRIKLADNOST ili ODGOVARANJE ODREĐENOJ SVRSI.

TAKOĐER POGLEDAJTE

Potpuna dokumentacija za help2man se održava kao Texinfo priručnik. Ako su programi info i help2man pravilno instalirani na vašem sustavu, naredbom

info help2man

biste trebali dobiti pristup potpunom priručniku.

prosinca 2022 GNU help2man 1.49.3