Scroll to navigation

deb-src-files(5) dpkg suite deb-src-files(5)

NAAM

deb-src-files - Indeling van het Debian distributiebestand

OVERZICHT

debian/files

BESCHRIJVING

Dit bestand bevat de lijst van voorwerpen die via het controlebestand .changes dienen gedistribueerd te worden.

Het bestand debian/files heeft een eenvoudige indeling waarbij de elementen door witruimte van elkaar gescheiden worden.

bestandsnaam sectie prioriteit [ trefwoord=waarde... ]

bestandsnaam is de naam van het te distribueren voorwerp.

sectie en prioriteit komen overeen met de respectieve controlevelden uit het .deb-bestand. Welke waarden mogelijk zijn, is specifiek voor het archief van elke distributie.

trefwoord=waarde... komt overeen met een facultatieve door witruimte afgebakende lijst van attributen voor dit element. Momenteel is het enige ondersteunde trefwoord automatic met als waarde yes, om automatisch gegenereerde bestanden te markeren.

OPMERKINGEN

Het is niet de bedoeling dat dit bestand rechtstreeks gewijzigd wordt. Gelieve ofwel dpkg-gencontrol of dpkg-distaddfile te gebruiken om er elementen aan toe te voegen.

ZIE OOK

dpkg-genchanges(1), dpkg-distaddfile(1).

2023-05-11 1.21.22