Scroll to navigation

dpkg-genchanges(1) dpkg suite dpkg-genchanges(1)

NAAM

dpkg-genchanges - Debian .changes-bestanden genereren

OVERZICHT

dpkg-genchanges [optie...]

BESCHRIJVING

dpkg-genchanges leest informatie uit een uitgepakte en gebouwde Debian broncodeboom en uit de bestanden die het gegenereerd heeft en maakt een Debian uploadcontrolebestand aan (een bestand .changes).

OPTIES

Geeft het bouw-type op uit een lijst van met komma's gescheiden componenten (sinds dpkg 1.18.5).

De waarden die gebruikt mogen worden zijn:

Het broncodepakket uploaden.
De architectuurspecifieke binaire pakketten uploaden.
De architectuuronafhankelijke binaire pakketten uploaden.
De architectuurspecifieke en de architectuuronafhankelijke binaire pakketten uploaden. Dit is een alias voor any,all.
Alles uploaden. Dit is een alias voor source,any,all en hetzelfde als de standaardsituatie wanneer geen bouwopties opgegeven werden.
Het equivalent van --build=source,all (sinds dpkg 1.17.11).
Het equivalent van --build=source,any (sinds dpkg 1.17.11).
Het equivalent van --build=binary of --build=any,all.
Het equivalent van --build=any.
Het equivalent van --build=all.
Het equivalent van --build=source.

De opties -sx regelen of het archief met de originele broncode opgenomen is in de upload als er broncode gegenereerd wordt (d.w.z. dat -b of -B niet gebruikt werden)

Standaard, of indien dit opgegeven werd, wordt de originele broncode enkel toegevoegd als het toeleveraarsversienummer (upstream - het versienummer zonder epoche en zonder het Debian revisienummer) verschilt van het toeleveraarsversienummer van het vorige item uit het bestand changelog.
Legt het opnemen van de originele broncode op.
Dwingt af dat de originele broncode niet toegevoegd wordt en dat enkel een diff (bestand met de verschillen) ingesloten wordt.
Maakt dat de changelog-informatie gebruikt wordt van alle versies die strikt genomen recenter zijn dan versie.
Lees de beschrijving van de wijzigingen in het bestand beschrijving-wijzigingen eerder dan de informatie te gebruiken uit het bestand changelog uit de broncodeboom.
Gebruik onderhouder-adres als de naam en het e-mailadres van de onderhouder van dit pakket, eerder dan de informatie te gebruiken uit het bestand control van de broncodeboom.
Gebruik onderhouder-adres als de naam en het e-mailadres van de onderhouder van deze upload, eerder dan de informatie te gebruiken uit het bestand changelog van de broncodeboom.
Een uitvoersubstitutievariabele instellen. Zie deb-substvars(5) voor een bespreking van uitvoersubstitutie.
De substitutievariabelen lezen uit substvars-bestand. Standaard is dat debian/substvars. Er wordt geen variabelesubstitutie toegepast op de velden uit de uitvoer, behalve voor de inhoud die geëxtraheerd werd uit het veld Description van elk binair pakket (sinds dpkg 1.19.0). Nochtans zal de bijzondere variabele Format het veld met dezelfde naam vervangen. Deze optie kan meermaals gebruikt worden om substitutievariabelen uit verschillende bestanden te lezen (sinds dpkg 1.15.6).
Een uitvoerveld uit het control-bestand overschrijven of toevoegen.
Een uitvoerveld uit het control-bestand verwijderen.
Geeft aan wat het hoofdcontrolebestand van de broncode is waaruit informatie gehaald moet worden. Standaard is dat debian/control.
Geeft aan wat het changelog-bestand is waaruit informatie gehaald moet worden. Standaard is dat debian/changelog.
Hier de lijst van bestanden lezen welke geüpload moeten worden, eerder dan gebruik te maken van debian/files.
Geeft de indeling van het bestand changelog aan. Zie dpkg-parsechangelog(1) voor informatie over alternatieve indelingen.
De bestanden welke geüpload moeten worden, zoeken in map-upload-bestanden eerder dan in .. (dpkg-genchanges moet deze bestanden kunnen vinden, zodat het hun grootte en hun controlesom kan opnemen in het bestand .changes)
Gewoonlijk produceert dpkg-genchanges informatieve berichten op de standaard foutuitvoer, bijvoorbeeld over hoeveel van de broncodebestanden van het pakket geüpload worden. -q onderdrukt deze berichten.
Het changes-bestand op standaarduitvoer tonen (het standaardgedrag) of het naar bestandsnaam schrijven indien dat opgegeven werd (sinds dpkg 1.18.5).
-?, --help
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
De versie tonen en afsluiten.

OMGEVING

Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

BESTANDEN

De lijst van gegenereerde bestanden die deel uitmaken van de upload die voorbereid wordt. dpkg-genchanges leest hier de gegevens bij het produceren van een .changes-bestand.

ZIE OOK

deb-substvars(5), deb-src-control(5), deb-src-files(5), deb-changelog(5), deb-changes(5).

2023-05-11 1.21.22