Scroll to navigation

ZDIFF(1) General Commands Manual ZDIFF(1)

NAZWA

zcmp, zdiff - porównuje skompresowane pliki

SKŁADNIA

zcmp [ opcje_dla_cmp ] plik1 [ plik2 ]
zdiff [ opcje_dla_diff ] plik1 [ plik2 ]

OPIS

The zcmp and zdiff commands are used to invoke the cmp or the diff program on files compressed via gzip. All options specified are passed directly to cmp or diff. If only file1 is specified, it is compared to the uncompressed contents of file1.gz. If two files are specified, their contents (uncompressed if necessary) are fed to cmp or diff. The input files are not modified. The exit status from cmp or diff is preserved.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), zmore(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzip(1), gzexe(1)

USTERKI

Messages from the cmp or diff programs may refer to file names such as "-" instead of to the file names specified.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.