Scroll to navigation

wcsncat(3) Library Functions Manual wcsncat(3)

NAZWA

wcsncat - łączy dwa łańcuchy szerokich znaków

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsncat(wchar_t dest[restrict .n],
         const wchar_t src[restrict .n],
         size_t n);

OPIS

Funkcja wcsncat() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncat(3). Kopiuje co najwyżej n szerokich znaków z łańcucha src i dokleja je na koniec łańcucha szerokoznakowego określonego przez dest. Dodaje na koniec również kończący szeroki znak null (L'\0').

Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić.

Programista musi zagwarantować, że jest miejsce na przynajmniej wcslen(dest)+n+1 szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcsncat() zwraca dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcsncat() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strncat(3), wcscat(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03