Scroll to navigation

wcscat(3) Library Functions Manual wcscat(3)

NAZWA

wcscat - łączy ze sobą dwa łańcuchy szerokich znaków

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcscat(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src);

OPIS

Funkcja wcscat() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcat(3). Kopiuje szerokoznakowy łańcuch src razem z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') na koniec szerokoznakowego łańcucha dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić.

Programista musi zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przynajmniej wcslen(dest)+wcslen(src)+1 szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcscat() zwraca dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcscat() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strcat(3), wcpcpy(3), wcscpy(3), wcsncat(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03