Scroll to navigation

REALPATH(1) Opdrachten voor gebruikers REALPATH(1)

NAAM

realpath - toon het herleide pad

SAMENVATTING

realpath [OPTIE]... BESTAND...

BESCHRIJVING

Toont de herleide absolute bestandsnaam; alleen de laatste component hoeft niet te bestaan.

alle componenten van het pad moeten bestaan
geen van de pad componenten hoeft te bestaan noch een map te zijn
'..'-componenten herleiden vóór sym-koppelingen
symbolische koppelingen direct herleiden (standaard)
onderdruk de meeste foutmeldingen
het herleide pad relatief tot MAP tonen
absolute paden tonen behalve wanneer onder MAP
symbolische koppelingen niet herleiden
elke regel afsluiten met NUL-byte, niet met nieuwe regel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door Padraig Brady.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath>
of lokaal via: info '(coreutils) realpath invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1