Scroll to navigation

REALPATH(1) Brukerkommandoer REALPATH(1)

NAVN

realpath - print the resolved path

OVERSIKT

realpath [VALG]... FIL...

BESKRIVELSE

Skriv ut fullstendig navn på målfil (alle komponentene må eksistere, unntatt den siste).

Alle deler av stien må eksistere.
Ingen deler av stien må eksistere eller være mapper.
Følg «..»-komponenter før symbolske lenker.
Følg symbolske lenker når de dukker opp (standard).
La være å skrive ut de fleste typer feilmeldinger.
print the resolved path relative to DIR
print absolute paths unless paths below DIR
Ikke utvid symbolske lenker.
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Padraig Brady.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath>
eller lokalt: info '(coreutils) realpath invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1