Scroll to navigation

LN(1) Opdrachten voor gebruikers LN(1)

NAAM

ln - koppelingen tussen bestanden maken

SAMENVATTING

ln [OPTIE]... [-T] DOEL LINK_NAAM
ln [OPTIE]... DOEL
ln [OPTIE]... DOEL... MAP
ln [OPTIE]... -t MAP DOEL...

BESCHRIJVING

In de 1ste vorm: een koppeling naar DOEL maken met de naam KOPPELINGSNAAM. In de 2de vorm: een koppeling naar DOEL maken (met zelfde naam, in huidige map). In de 3de en 4de vorm: koppelingen maken in MAP naar elk gegeven DOEL. Standaard wordt een harde koppeling gemaakt, met --symbolic een symbolische; en standaard hoort de KOPPELINGSNAAM (naam van nieuwe link) nog niet te bestaan. Bij het maken van een harde koppeling moet elk DOEL bestaan. Symbolische koppelingen kunnen een willekeurige tekst bevatten. Bij het later herleiden wordt een relatieve koppeling geïnterpreteerd in relatie tot haar ouder-map.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
als --backup, maar accepteert geen argument
de systeembeheerder toestaan een harde koppeling te maken naar mappen (hoewel dit waarschijnlijk niet zal werken, vanwege systeembeperkingen)
bestaande bestemmingsbestanden verwijderen
vragen of reeds bestaande namen verwijderd mogen
naar diens doel koppelen als DOEL symbolisch is
KOPPELINGSNAAM als normaal bestand behandelen als het een symbolische koppeling naar een map is
harde koppelingen direct naar symbolische maken
met -s creëer symbolische koppelingen relatief maken t.o.v. locatie
symbolische in plaats van harde koppelingen maken
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
map waarin de koppelingen gemaakt moeten worden
KOPPELINGSNAAM als een normaal bestand behandelen
naam en doel van elke gemaakte koppeling tonen
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
genummerde reservekopieën maken
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
altijd eenvoudige reservekopieën maken

Optie -s negeert -L en -P. Anders bepaalt de laatst gegeven optie hetgedrag wanneer de bron een symbolische koppeling is; standaard is dit -P.

AUTEUR

Geschreven door Mike Parker en David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

link(2), symlink(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
of lokaal via: info '(coreutils) ln invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1