Scroll to navigation

LN(1) Brugerkommandoer LN(1)

NAVN

ln - lav henvisninger mellem filer

SYNOPSIS

ln [FLAG]... [-T] MÅL HENVISNINGSNAVN
ln [FLAG]... MÅL
ln [FLAG]... MÅL... MAPPE
ln [FLAG]... -t MAPPEMÅL...

BESKRIVELSE

I 1. form: Opret en henvisning til MÅL med navnet HENVISNINGSNAVN. I 2. form: Opret en henvisning til MÅL i den nuværende mappe. I 3. og 4. form: Opret henvisninger til hvert MÅL i MAPPE. Opret hårde henvisninger som standard, eller symbolske henvisninger med --symbolic. Som udgangspunkt må hver destination (navnet på den nye henvisning) ikke allerede eksistere. Når der oprettes hårde henvisninger, skal hvert MÅL eksistere. Symbolske henvisninger kan indeholde vilkårlig tekst; en relativ henvisning fortolkes i relation til dennes overmappe.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

lav sikkerhedskopi af hver eksisterende målfil
ligesom --backup, men tager ikke noget argument
tillad superbrugeren at forsøge at oprette hårde henvisninger til mapper (bemærk: dette vil sandsynligvis slå fejl på grund af systembegrænsninger, selv for superbrugeren)
fjern eksisterende destinationsfiler
bekræft før sletning af destinationer
dereferEr MÅL som er symbolske henvisninger
behandl HENVISNINGSNAVN som en normal fil, hvis den er en symbolsk henvisning til en mappe
lav hårde henvisninger direkte til symbolske henvisninger
med -s, opret henvisninger relativt til henvisningsstedet
lav symbolske henvisninger i stedet for hårde henvisninger
tilsidesæt det sædvanlige sikkerhedskopi-suffiks
angiv den MAPPE, henvisningerne skal oprettes i
behandl altid HENVISNINGSNAVN som en normal fil
skriv navnet på hver fil, der henvises
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Suffikset for sikkerhedskopiering er "~", med mindre andet er angivet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionsstyringsmetoden kan vælges med flaget --backup eller vha. miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Gyldige værdier er:

lav aldrig sikkerhedskopier (selvom --backup er givet)
lav nummererede sikkerhedskopier
nummererede, hvis nummererede sikkerhedskopier eksisterer, ellers enkle sikkerhedskopier
lav altid enkle sikkerhedskopier

Brug af -s ignorerer -L og -P. Ellers vil det sidst givne flag angive opførslen når MÅL er en symbolsk henvisning, med -P som standard.

FORFATTER

Skrevet af Mike Parker og David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

link(2), symlink(2)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) ln invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1