Scroll to navigation

NICE(1) Brukerkommandoer NICE(1)

NAVN

nice - run a program with modified scheduling priority

OVERSIKT

nice [VALG] [KOMMANDO [ARG]...]

BESKRIVELSE

Kjør en KOMMANDO med en bestemt prioritet («niceness»). Hvis ingen KOMMANDO er valgt, skrives gjeldende prioritetsfaktor ut. Laveste faktor er -20, og høyeste er 19.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Juster prioriteten opp N antall enheter (standard: 10).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av nice, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

OPPHAVSMANN

Skrevet af David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

nice(2), renice(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nice>
eller lokalt: info '(coreutils) nice invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1