Scroll to navigation

NICE(1) Brugerkommandoer NICE(1)

NAVN

nice - afvikl et program med ændret planlægningsprioritet

SYNOPSIS

nice [FLAG] [KOMMANDO [ARG]...]

BESKRIVELSE

Kør KOMMANDO med ændret prioritet (niceness), hvilket påvirker procesplanlægningen. Uden KOMMANDO udskrives den aktuelle prioritet. Prioriteter går fra -20 (højest prioritet) til 19 (lavest prioritet).

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

læg heltallet N til niceness (standardværdi 10)
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

BEMÆRK: din skal har måske sin egen version af nice, som normalt erstatter versionen beskrevet her. Referér venligst til din skals dokumentation for detaljer angående de understøttede flag.

FORFATTER

Skrevet af David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

nice(2), renice(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/nice>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) nice invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1