Scroll to navigation

DIFF(1) Příručka uživatele DIFF(1)

JMÉNO

diff - compare files line by line

POUŽITÍ

diff [VOLBA]... SOUBORY

POPIS

Porovnává SOUBORY řádek po řádku.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

normálním formát výstupu diff (výchozí)
výstup pouze při rozdílných souborech
Pokud jsou dva sobory shodné, oznámí to.
vypíše POČET (výchozí je 3) řádků kopírovaného kontextu
vypíše POČET (výchozí je 3) řádků unifikovaného kontextu
vypíše skript pro ed
vypíše rozdíl ve formátu RCS
vypíše ve dvou sloupcích
vypíše nejvýše POČET (výchozí je 130) tiskových sloupců
vypíše pouze levý sloupec společných řádků
nevypisuje shodné řádky
ukáže, ve které funkci C se změna nachází
-F, --show-function-line=RV
ukáže poslední řádek odpovídající RV
použije NÁZEV místo názvu souboru a časového údaje (lze opakovat)
ve výstupu převede tabulátory na mezery
na začátek řádků se vloží tabulátor
tabulátor zastavuje každých POČET (výchozí je 8) tiskových sloupců
potlačí mezeru nebo tabulátor před prázdnými řádky výstupu
Zpracuje výstup programem pr, aby jej rozdělil na stránky.
rekurzivně porovná všechny nalezené podadresáře
nenásleduje symbolické odkazy
-N, --new-file
neexistující soubory považuje za prázdné
neexistující soubory z prvního adresáře považuje za prázdné
ignoruje velikost písmen v názvech souborů
bere v potaz velikost písmen v názvech souborů
vynechá soubory odpovídající VZORU
vynechá soubory, které odpovídají libovolnému vzoru ze SOUBORU
při porovnávání adresářů začne SOUBOREM
Porovná SOUBOR1 se všemi operandy; SOUBOR1 může být adresář.
porovná všechny operandy se SOUBOREM2, SOUBOR2 může být adresář
ignoruje velikost písmen v obsahu souborů
-E, --ignore-tab-expansion
ignoruje změny v odsazení tabulátorem
ignoruje bílá místa na konci řádku
ignoruje změny v počtu bílých míst"
ignoruje všechna bílá místa
ignoruje změny v případě prázdných řádků
ignoruje změny na všech řádcích odpovídajících RV
pokládá všechny soubory za text
odstraní ukončovací znak CR na vstupu
vypíše sloučený soubor s rozdíly „#ifdef NÁZEV“
formátuje vstupní skupiny GTYPE podle GFMT
formátuje všechny vstupní řádky podle LFMT
formátuje vstupní řádky LTYPE podle LFMT
Tyto formátovací přepínače poskytují jemnou kontrolu nad výstupem diffu
a zobecňují -D/--ifdef.
GTYPE je LTYPE nebo „changed“ (změněn).
GFMT může obsahovat:
%<
řádky ze SOUBORU1
%>
řádky ze SOUBORU2
%=
řádky společné pro SOUBOR1 i SOUBOR2
%[-][DÉLKA][.[PŘESNOST]]{doxX}ZNAK
formát stylu printf pro ZNAK
ZNAKy dále jsou pro novou skupinu, malými písmeny pro starou skupinu:
číslo prvního řádku
číslo posledního řádku
počet řádků = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
pokud A se rovná B, tak T, jinak E
LFMT (pouze) smí obsahovat:
%L
obsah řádku
%l
obsah řádku, bez znaku konce řádku
%[-][ŠÍŘKA][.[PŘESNOST]]{doxX}n
formát stylu printf pro číslo vstupního řádku
Jak GFMT, tak i LFMT smí obsahovat:
%%
%
%c'C'
jeden znak C
%c'\OOO'
znak s osmičkovým kódem 000
znak C (ostatní znaky zastupují samy sebe)
pokusí se nalézt nejmenší sadu změn
ponechá POČET shodných řádků předpony a přípony
předpokládá velké soubory a mnoho rozptýlených drobných změn
color output; WHEN is 'never', 'always', or 'auto'; plain --color means --color='auto'
barvy, které se použijí při aktivním --color. PALETA je dvojtečkou oddělený seznam schopností terminfa
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

SOUBORY jsou „SOUBOR1 SOUBOR2“ nebo „ADRESÁŘ1 ADRESÁŘ2“ nebo „ADRESÁŘ SOUBOR“ nebo „SOUBOR ADRESÁŘ“. Pokud je uveden --from-file nebo --to-file, pak nejsou u SOUBORŮ žádná omezení. Pokud SOUBOR bude „-“, bude čten standardní vstup. Návratový kód je roven 0 pokud jsou vstupy shodné, 1 pokud se liší a 2 při chybě.

AUTOR

Napsal Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman a Len Tower.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby v programu oznamujte na adrese bug-diffutils@gnu.org
On-line nápověda GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Obecná pomoc při používání softwaru GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT

Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

The full documentation for diff is maintained as a Texinfo manual. If the info and diff programs are properly installed at your site, the command

info diff

zpřístupnit kompletní manuál.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Srpen 2021 diffutils 3.8