Scroll to navigation

TRUNCATE(1) Polecenia użytkownika TRUNCATE(1)

NAZWA

truncate - zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

SKŁADNIA

truncate OPCJA... PLIK...

OPIS

 
Jeśli podany PLIK nie istnieje, jest tworzony.
Jeśli PLIK jest większy od określonego rozmiaru, nadmiarowe dane są tracone. Jeżeli jest krótszy, jest powiększany, a dodatkowa część (dziura) jest wypełniana bajtami zerowymi.
Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-c, --no-create
nie tworzy żadnych plików
-o, --io-blocks
traktuje ROZMIAR jako liczbę bloków wejścia/wyjścia, a nie bajtów
-r, --reference=PLIK-WZORC
używa rozmiaru PLIKU-WZORC
-s, --size=ROZMIAR
ustawia lub dopasowuje rozmiar pliku według ROZMIARU
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
ROZMIAR może być jednym z następujących (opcjonalnie może być poprzedzony liczbą całkowitą): KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, itd. dla G, T, P, E, Z, Y.
ROZMIAR może zostać również poprzedzony jednym z następujących znaków modyfikujących: + - zwiększ o, - zmniejsz o, < nie więcej niż, > nie mniej niż, / zaokrągl w dół do wielokrotności, % zaokrągl w górę do wielokrotności.

AUTOR

Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów w truncate proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-coreutils@gnu.org
 
Strona internetowa GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
 
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>
 
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu truncate proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)
Pełna dokumentacja truncate jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i truncate są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'truncate invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.13 oryginału.
wrzesień 2011 GNU coreutils 8.12.197-032bb