Scroll to navigation

RPC(5) File Formats Manual RPC(5)

NAZWA

rpc - baza numerów programów rpc

SKŁADNIA

/etc/rpc

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Plik rpc zawiera czytelne dla użytkownika nazwy, które mogą być używane zamiast numerów programów RPC. Każdy wiersz zawiera następujące informacje:
nazwa serwera dla programu RPC
 
numer programu RPC
 
aliasy
Elementy są rozdzielone przez dowolną liczbę znaków spacji i/lub tabulacji. Znak '#' określa początek komentarza; znaki od '#' do końca wiersza nie są interpretowane przez funkcje, które przeszukują plik.
Oto przykład pliku /etc/rpc pochądzący z dystrybucji źródeł RPC firmy Sun.
#
# rpc 88/08/01 4.0 RPCSRC; from 1.12   88/02/07 SMI
#
portmapper		100000	portmap sunrpc
rstatd		100001	rstat rstat_svc rup perfmeter
rusersd		100002	rusers
nfs		100003	nfsprog
ypserv		100004	ypprog
mountd		100005	mount showmount
ypbind		100007
walld		100008	rwall shutdown
yppasswdd		100009	yppasswd
etherstatd		100010	etherstat
rquotad		100011	rquotaprog quota rquota
sprayd		100012	spray
3270_mapper		100013
rje_mapper		100014
selection_svc		100015	selnsvc
database_svc		100016
rexd		100017	rex
alis		100018
sched		100019
llockmgr		100020
nlockmgr		100021
x25.inr		100022
statmon		100023
status		100024
bootparam		100026
ypupdated		100028	ypupdate
keyserv		100029	keyserver
tfsd		100037 
nsed		100038
nsemntd		100039

PLIKI

/etc/rpc
baza numerów programów rpc

ZOBACZ TAKŻE

getrpcent(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 5 rpc
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1985-09-26