Scroll to navigation

FSEEKO(3) Podręcznik programisty Linuksa FSEEKO(3)

NAZWA

fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
 
int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);
 
off_t ftello(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcje fseeko() i ftello() są identyczne z fseek() i ftell() (patrz fseek(3)), odpowiednio, z tą różnicą, że argument offset fseeko() i wartość zwracana przez ftello() są typu off_t zamiast long.
Na wielu architekturach zarówno off_t, jak i long są typami 32-bitowymi, ale kompilacja z
#define _FILE_OFFSET_BITS 64
przełącza off_t w typ 64-bitowy.

UWAGI

Funkcje te można znaleźć w systemach typu SysV. Nie występują one w libc4, libc5 i glibc 2.0, ale są dostępne począwszy od glibc 2.1.

ZGODNE Z

Funkcje fseeko i ftello odpowiadają wymaganiom SUSv2.

ZOBACZ TAKŻE

fseek(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fseeko
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
2001-11-05