Scroll to navigation

BYTEORDER(3) Podręcznik programisty Linuksa BYTEORDER(3)

NAZWA

htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a sieciowym porządkiem bajtów

SKŁADNIA

#include <netinet/in.h>
 
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
 
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
 
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
 
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcja htonl() przekształca wartość long integer hostlong z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.
Funkcja htons() przekształca wartość short integer hostshort z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.
Funkcja ntohl() przekształca wartość long integer netlong z sieciowego na lokalny porządek bajtów.
Funkcja ntohs() przekształca wartość short integer netshort z sieciowego na lokalny porządek bajtów.
W lokalnym porządku bajtów na platformie i80x86 pierwszy jest zawsze najmniej znaczący bajt, w sieciowym porządku bajtów, używanym w Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczący bajt.

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

gethostbyname(3), getservent(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 byteorder
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1993-04-15 BSD