Scroll to navigation

WESNOTH(6) Batalla per Wesnoth WESNOTH(6)

NOM

wesnoth: Batalla per Wesnoth, un joc d'estratègia de fantasia per torns

SINOPSI

wesnoth [OPTIONS] [PATH_TO_DATA]

DESCRIPCIÓ

Batalla per Wesnoth és un joc d'estratègia de fantasia per torns.

Derroteu tots els líders enemics utilitzant un quadre ben triat de tropes, cuidant-vos de gestionar els vostres recursos d'or i pobles. Totes les unitats tenen les seves pròpies forces i debilitats; per a guanyar, desplegueu les vostres forces per a tenir avantatge mentre impediu que els vostres enemics puguin fer el mateix. A mesura que les unitats adquireixen experiència, adquireixen noves habilitats i es tornen més poderoses. Jugueu en el vostre propi idioma i proveu la vostra habilitat contra un oponent d'ordinador intel·ligent, o uniu-vos a la gran comunitat de jugadors en línia de Wesnoth. Creeu les vostres pròpies unitats, campanyes o escenaris personalitzats, i compartiu-los amb els altres.

OPCIONS

Mostra totes les traduccions a la llista de selecció de llengua del joc, fins i tot si es consideren massa incompletes.
descomprimeix un fitxer que hauria de tenir un format bzip2 i l'emmagatzema sense l'extensió .bz2. El infile.bz2 s'eliminarà.
comprimeix un fitxer en format bzip2, l'emmagatzema com a infile.bz2 i elimina infile.
va directament a la campanya amb l'ID id_campaign. Si no s'ha especificat cap ID, apareixerà un menú de selecció.
La dificultat de la campanya especificada (entre 1 i màx.). Si no se n'especifica cap, apareixerà l'assistent de selecció de dificultat de campanya.
L'ID de l'escenari de la campanya especificada. Per defecte, és el primer escenari.
Omet les pantalles i el diàleg [story] al final de l'esdeveniment start.
Afegeix l'opció de mostrar un rellotge per a provar el temporitzador de dibuix.
Obsolet. Utilitzeu --userdata-dir.
Obsolet. Utilitzeu --userdata-path.
substitueix el nucli carregat pel de l'ID especificat.
substitueix el directori de dades per l'especificat
imprimeix el camí del directori de dades i surt.
habilita opcions addicionals de mode d'ordres al joc (vegeu la pàgina wiki a https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode per a més informació sobre el mode d'ordres).
habilita alguns mecanismes de depuració Lua
disallow deprecated Lua API calls
diffs the two WML files; does not preprocess them first (to do that, run them through -p first). Outputs the diff as DiffWML on standard output or to the file indicated by --output.
inicia l'editor de mapes del joc directament. Si s'especifica file, és equivalent a -l --load.
displays the number of frames per second the game is currently running at in a corner of the screen as well as writes these values to a file in the userdata directory.
executa el joc en mode de pantalla completa.
descomprimeix un fitxer que hauria de tenir format gzip i l'emmagatzema sense l'extensió .gz. El infile.gz s'eliminarà.
comprimeix un fitxer en format gzip, l'emmagatzema com a infile.bz2 i elimina infile.
mostra un resum de les opcions de la línia d'ordres a la sortida estàndard i surt.
carrega la partida desada file del directori de partides desades estàndard. Si s'utilitza també l'opció -e o --editor, inicia l'editor amb el mapa del file obert. Si és un directori, l'editor s'iniciarà amb un diàleg de càrrega de mapa obert.
utilitza la llengua lang (símbol) aquesta sessió. Exemple: --language ang_GB@latin
estableix el nivell de severitat dels dominis de registre. all es pot utilitzar per a coincidir amb qualsevol domini de registre. Nivells disponibles: errorwarninginfodebugnone. Per defecte, el nivell warning s'utilitza per a la majoria de dominis, però deprecation per defecte és none tret que es combini amb l'opció -d.
shows the timestamps in log output with more precision.
estableix el nivell estricte del registrador. Els missatges enviats als dominis de registre d'aquest nivell o de més severs faran que la prova de la unitat falli independentment del resultat de la victòria. Només és rellevant quan s'utilitza amb -u.
llista els dominis de registre definits (només els que continguin filter si s'escau) i surt
el nombre de fotogrames per segon que el joc pot mostrar; el valor hauria de ser entre 1 i 1000. Per defecte, és la velocitat d'actualització del monitor.
executa una partida multijugador. Hi ha opcions addicionals que poden utilitzar-se amb --multiplayer com s'explica a continuació.
carrega els escenaris MJ de prova.
hi ha un nou joc d'eines de WIP; aquesta opció l'habilita. Això és molt experimental; no n'envieu informes d'error, ja que la majoria són coneguts. Parts de la biblioteca es consideren estables i funcionaran sense aquest commutador.
executa el joc sense cap retard de comparació gràfica. Això s'habilita automàticament amb --nogui.
inhabilita la càrrega de complements d'usuari.
inhabilita la memòria cau de les dades del joc.
executa el joc sense la interfície gràfica. Només disponible en combinació amb --multiplayer, --screenshot o --plugin.
suppress the startup banner.
executa el joc sense música.
no intenta validar la repetició de la prova d'unitat. Només és pertinent quan s'utilitza amb -u.
executa el joc sense so ni música.
output to the specified file. Applicable to diffing operations.
utilitza password quan es connecta a un servidor, tot ignorant altres preferències. No és segur.
(experimental) carrega un script que defineix un connector de Wesnoth. Similar a --script, però el fitxer Lua hauria de retornar una funció que s'executarà com a corutina i es despertarà periòdicament amb actualitzacions.
applies a DiffWML patch to a WML file; does not preprocess either of the files. Outputs the patched WML to standard output or to the file indicated by --output.
preprocessa una carpeta o un fitxer especificat. Per cada fitxer, s'escriurà un fitxer normal .cfg i un fitxer processat .cfg en el directori de destinació especificat. Si s'especifica una carpeta, es preprocessarà recursivament basant-se en les regles de preprocessador conegudes. Les macros comunes del directori «data/core/macros» es preprocessaran abans que els recursos especificats. Exemple: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result. Per a detalls sobre el preprocessador, visiteu: https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor.
llista separada per comes de les definicions que utilitzarà l'odre --preprocess. Si SKIP_CORE és a la llista de definicions, el directori «data/core» no es preprocessarà.
utilitzat només per l'ordre --preprocess. Especifica un fitxer que conté [preproc_define]s a incloure abans de preprocessar.
utilitzat només per l'ordre --preprocess. Generarà totes les macros preprocessades al fitxer de destinació. Si no s'especifica el fitxer, la sortida serà «_MACROS_.cfg» al directori de destinació de l'ordre de preprocessament. El fitxer de sortida es pot passar a --preprocess-input-macros. Aquest commutador s'ha de teclejar abans de l'ordre --preprocess.
estableix la resolució de la pantalla. Exemple: -r 800x600.
pren una «cadena de camí d'imatge» de Wesnoth vàlida amb les funcions de camí d'imatge i emet a un fitxer .png. Les funcions del camí de la imatge estan documentades a https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML.
inicialitza els directoris del joc, imprimeix la informació de la versió adequada per al seu ús en informes d'error i surt.
sembra el generador de nombres aleatoris amb number. Exemple: --rng-seed 0.
desa una captura de pantalla de map a output sense inicialitzar una pantalla.
(experimental) file que conté un script Lua per a controlar el client.
es connecta a l'amfitrió especificat si n'hi ha; altrament, es connecta al primer servidor de les preferències. Exemple: --server server.wesnoth.org.
executa el joc amb la interfície d'usuari, substituint qualsevol --nogui implícit.
els errors de validació es tracten com a errors fatals.
executa el joc en un petit escenari de prova. L'escenari hauria de ser un definit amb una etiqueta WML [test]. Per defecte, és test. Una demostració de la característica [micro_ai] es pot iniciar amb micro_ai_test. Implica --nogui.
Estableix al percent l'estàndard per a considerar que una traducció és prou completa per a mostrar-la a la llista de llengües del joc. Els valors vàlids són del 0 al 100.
executa l'escenari de prova especificat com a prova unitària. Implica --nogui.
posa el paquet package a disposició dels scripts lua, perquè puguin carregar paquets arbitraris. No feu això amb scripts no fiables! Aquesta acció dona a lua els mateixos permisos que l'executable wesnoth.
sets the WML schema for use with -V,--validate.
estableix el directori de configuració de l'usuari a name a $HOME o «My Documents\My Games» per al Windows. També podeu especificar un camí absolut per al directori de configuració fora de $HOME o «My Documents\My Games». Al Windows també és possible especificar un directori relatiu al directori de treball del procés utilitzant el camí que comença amb «.\» o «..\». A l'X11, el valor per defecte n'és $XDG.CONFIG.HOME o $HOME/.config/wesnoth; en altres sistemes, al camí de les dades d'usuari.
imprimeix el camí del directori de configuració d'usuari i surt.
estableix el directori de dades de l'usuari a name a $HOME o «My Documents\My Games» per al Windows. També podeu especificar un camí absolut per al directori de dades d'usuari fora de $HOME o «My Documents\My Games». Al Windows també és possible especificar un directori relatiu al directori de treball del procés utilitzant el camí que comença amb «.\» o «..\».
imprimeix el camí del directori de dades d'usuari i surt.
utilitza username en connectar-se a un servidor, tot ignorant altres preferències.
validates a file against the WML schema.
validates the WML of the given addon as you play.
validates the core WML as you play.
validates a file as a WML schema.
assumeix que la memòria cau és vàlida. (perillós)
mostra el número de versió i surt.
shows the version number and nothing else, then exits.
executa el joc en mode de finestra.
repeteix la partida carregada amb l'opció --load.

Opcions de --multiplayer

Les opcions multijugador específiques al bàndol estan marcades amb number. number ha de ser substituït per un número de bàndol. Normalment és 1 o 2, però depèn del nombre de jugadors possibles en l'escenari escollit.

selecciona un fitxer de configuració a carregar per al controlador IA d'aquest bàndol.
selecciona un algorisme no estàndard que ha d'utilitzar el controlador AI per a aquest bàndol. L'algorisme està definit per una etiqueta [ai], que pot ser de nucli bé a «data/ai/ais» o «data/ai/dev» o un algorisme definit per un complement. Els valors disponibles inclouen: idle_ai i experimental_ai.
selecciona el controlador d'aquest bàndol. Valors disponibles: human, ai i null.
utilitzeu aquesta opció per a jugar en l'era seleccionada en comptes de l'era Default. L'era es tria per un ID. Les eres es descriuen al fitxer data/multiplayer/eras.cfg.
surt un cop l'escenari s'acaba, sense mostrar el diàleg de victòria/derrota que sol requerir que l'usuari faci clic a Fi de l'escenari. També s'utilitza per a tests de referència de script.
no utilitza els paràmetres del mapa, sinó els valors per defecte.
estableix l'label per a IA.
repeteix una partida multijugador value vegades. És millor utilitzar amb --nogui per als tests de rendiment de script.
estableix paràmetres addicionals per a aquest bàndol. Aquest paràmetre depèn de les opcions utilitzades amb --controller i --algorithm. Només hauria de ser útil per a persones que dissenyin les seves pròpies IA. (encara no documentat completament)
selecciona un escenari multijugador per ID. L'ID d'escenari per defecte és multiplayer_The_Freelands.
selecciona una facció de l'era actual per a aquest bàndol. La facció es tria per un ID. Les faccions es descriuen al fitxer data/multiplayer.cfg.
estableix el nombre de torns de l'escenari triat. Per defecte, no s'estableix cap límit de torns.

ESTAT DE LA SORTIDA

L'estat de sortida normal és 0. Un estat de sortida d'1 indica un error d'inicialització (SDL, vídeo, tipus de lletra, etc.). Un estat de sortida de 2 indica un error amb les opcions de la línia d'ordres.
Quan s'executen proves unitàries (amb  -u), l'estat de sortida és diferent. Un estat de sortida de 0 indica que s'ha superat la prova, i 1 indica que la prova ha fallat. Un estat de sortida de 3 indica que s'ha superat la prova, però que ha produït un fitxer de repetició no vàlid. Un estat de sortida de 4 indica que s'ha superat la prova, però que la repetició ha produït errors. Aquests dos últims només es retornen si no se supera --noreplaycheck.

AUTOR

Escrit per David White <davidnwhite@verizon.net>.
Editat per Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> and Soliton <soliton.de@gmail.com>.
Aquesta pàgina de manual va escriure-la originalment Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Visiteu la pàgina web oficial: https://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003-2022 David White <davidnwhite@verizon.net>
Això és programari lliure; aquest programari està llicenciat sota la versió 2 de la GPL, tal com ha estat publicada per la Free Software Foundation. NO hi ha cap garantia, ni TAN SOLS PER A LA COMERCIALITZACIÓ O L'ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.

VEGEU TAMBÉ

wesnothd(6)

2022 wesnoth