Scroll to navigation

STAP(7) Miscellaneous Information Manual STAP(7)

JMÉNO

stappaths - důležitá umístění souborů a adresářů systemtapu

POPIS

Tato manuálová stránka byla vygenerována pro systemtap 5.0. Následuje seznam důležitých umístění souborů a adresářů.

/usr/share/systemtap/tapset/
Adresář standardního tapsetu, pokud není předefinován prostřednictvím proměnné prostředí SYSTEMTAP_TAPSET nebo XDG_DATA_DIRS . Jejich dokumentace se nachází v manuálových stránkách stapprobes(3stap), probe::*(3stap), a function::*(3stap).

/usr/share/systemtap/runtime/
Zdrojové soubory pro kompilaci modulu, pokud není řečeno jinak pomocí proměnné prostředí SYSTEMTAP_RUNTIME
/usr/bin/staprun
Pomocný program pro zavádění systemtap modulu a interakci s ním.
/usr/lib/systemtap/stapio
Pomocný program pro řízení vstupu a výstupu.
/usr/include/sys/sdt.h
Umístění hlavočkových soubotů <sys/sdt.h>.
kernel-debuginfo: /usr/lib/debug/lib/modules/$(uname -r)/ pokud není prostřednictvím proměnné prostředí SYSTEMTAP_DEBUGINFO_PATH určeno jiné unístění. Výchozí hodnota pro tuto proměnnou je +:.debug:/usr/lib/debug:build. Knihovna elfutils hledá vmlinux v tomto umístění a očekává, že uvedené umístění představuje kořen stromu, ve kterém se mají hledat ladicí informace pro jádro, jaderné moduly a uživatelské programy. Při výchozí konfiguraci bude systemtap hledat vmlinux také v následujících umístěních:

/boot/vmlinux-`uname -r`
/lib/modules/`uname -r`/vmlinux
/lib/modules/`uname -r`/vmlinux.debug
/lib/modules/`uname -r`/build/vmlinux
/lib/modules/`uname -r`/.debug/vmlinux.debug
/usr/lib/debug/lib/modules/`uname -r`/vmlinux.debug
/var/cache/abrt-di/usr/debug/lib/modules/`uname -r`/
/var/cache/abrt-di/usr/lib/debug/lib/modules/`uname -r`/vmlinux.debug

Odpovídající zdrojové soubory se obvykle nacházejí v podstromě /usr/src/debug/. Umístění ladicích informací pro uživatelské programy v rámci RPM balíčků vypíše příkaz rpm -ql <package>-debuginfo.
$HOME/.systemtap
Umístění vyrovnávací paměti "cache", pokud není prostřednictvím proměnné prostředí SYSTEMTAP_DIR nastaveno jiné umístění.
/tmp/stapXXXXXX
Dočasný adresář pro systmtap soubory, včetně vygenerovaného C kódu a jaderných objektů.
/lib/modules/VERSION/build
Umístění infrastruktury pro sestavování jádra.
/usr/share/doc/systemtap*/examples
Větší množství příkladů. Každý příklad je doplněn buďto .txt, nebo .meta souborem, který popisuje, co příklad demonstruje, a jak se spouští. Viz též http://sourceware.org/systemtap/examples/
$SYSTEMTAP_DIR/ssl/server
Uživatelská databáze serverových SSL certifikátů. Pokud není nastavena proměnné prostředí SYSTEMTAP_DIR, pak výchozí hodnotou je $HOME/.systemtap.
$SYSTEMTAP_DIR/ssl/client
Uživatelská databáze klientských SSL certifikátů. Pokud není nastavena proměnná prostředí SYSTEMTAP_DIR, pak výchozí hodnotou je $HOME/.systemtap.
/etc/systemtap/ssl/client
Globální databáze klientských SSL certifikátů.
/etc/systemtap/staprun/
Databáze "trusted signer" certifikátů programu staprun.
/etc/sysconfig/stap-server/
Globální konfigurační soubor programu stap-server.
/etc/stap-server/conf.d/*.conf
Konfigurační soubory pro výchozí stap-server služby.
/run/stap-server/
Umístění "status" souborů pro běžící stap-server služby.
/var/log/stap-server/log
Umístění logovacích souborů pro stap-server služby.

SOUBORY

/usr/share/systemtap/tapset

VIZ TÉŽ

stapprobes(3stap),
staprun(8),
stapvars(3stap),
stapex(3stap),
stap-server(8),
awk(1),
gdb(1)

CHYBY

Použijte projektovou bugzillu, nebo mailing list. http://sourceware.org/systemtap/, <systemtap@sourceware.org>.

error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs

Systemtap Team