Scroll to navigation

PSLOG(1) Korisnički priručnik za Linux PSLOG(1)

IME

pslog - ispiše trenutnu stazu dnevnika (logs) procesa

UPORABA

pslog pid ..."
pslog -V

OPIS

pslog naredba izvjesti o trenutnim radnim dnevnicima navedenog procesa.

OPCIJE

Pokaže informacije o inačici.

POGLEDAJTE TAKOĐER

pgrep(1), ps(1), pwdx(1).

AUTOR

Vito Mule’ mulevito@gmail.com wrote pslog in 2015. Please send bug reports to mulevito@gmail.com.

2020-09-09 Linux"