Scroll to navigation

Locale::Po4a::Halibut(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::Halibut(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::Halibut - konwersja dokumentów Halibut i pochodnych z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Halibut jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie Halibut do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk Halibuta.

STATUS MODUŁU

Moduł jest wciąż w fazie beta. Prosimy o przesyłanie opinii i próśb dotyczących dodania nowych funkcjonalności.

OGRANICZENIA

Wsparcie niektórych konstrukcji jest niepełne. Znane ograniczenia są opisane poniżej.

Bloki dosłowne

  \c ble
  \c bla

Bloki dosłowne (verbatim blocks) nie są uważane za całość. Każda linia będzie tłumaczona osobno.

ZOBACZ TAKŻE

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORZY

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright © 2004-2008 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2020-08-05 Narzędzia po4a