Scroll to navigation

VIPW(8) Kommandoer for systemhåndterin VIPW(8)

NAVN

vipw, vigr - rediger adgangskoden, gruppe, shadow-adgangskode- eller shadow-gruppe-fil

SYNOPSIS

vipw [tilvalg]

vigr [tilvalg]

BESKRIVELSE

Kommandoerne vipw og vigr redigerer filerne /etc/passwd og /etc/group, respektivt. Med flaget -s vil de redigere versionerne for Shadow for disse filer, /etc/shadow og /etc/gshadow, respektivt. Programmerne vil sætte de passende låse for at forhindre filødelæggelse. Når der kigges efter et redigerngsprogram, så vil programmet øfrst forsøge med miljøvariablen $VISUAL, derefter miljøvariablen $EDITOR, og endelig standardredigeringsprogrammet, vi(1).

TILVALG

Tilvalgene som gælder for kommandoerne vipw og vigr er:

-g, --group

Rediger gruppedatabase.

-h, --help

Vis hjælpeteksten og afslut.

-p, --passwd

Rediger passwd-database.

-q, --quiet

Stille tilstand.

-R, --root CHROOT_DIR

Brug ændringer i mappen CHROOT_DIR og brug konfigurationsfilerne fra mappen CHROOT_DIR.

-s, --shadow

Rediger shadow- eller gshadow-database.

MILJØ

VISUEL

Redigeringsprogram der skal bruges.

REDIGERINGSPROGRAM

Redigeringsprogram der skal bruges hvis VISUAL ikke er angivet.

FILER

/etc/group

Information om gruppekonto.

/etc/gshadow

Information om sikret gruppekonto.

/etc/passwd

Information om brugerkonto.

/etc/shadow

Information om sikret brugerkonto.

SE OGSÅ

vi(1), gruppe(5), gshadow(5), passwd(5), , shadow(5).

17/05/2017 shadow-utils 4.2