Scroll to navigation

SHUTDOWN(8) Sistem Yönetim Komutları SHUTDOWN(8)

İSİM

shutdown - sistemi durdurur, makineyi kapatır veya yeniden başlatır

KULLANIM

[SEÇENEKLER...] [ZAMAN] [İLETİ...]

AÇIKLAMA

shutdown, sistemi durdurmak, makineyi kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılabilir.

İlk girdi bir ZAMAN dizgesi olabilir (genellikle "now" (şimdi) olur). Ardından, isteğe bağlı olarak, oturum açan tüm kullanıcılara sistem kapanmadan önce gönderilecek bir wall(1) İLETİsi gelebilir.

ZAMAN dizgesi, kapanma zamanını belirten, 24 saatlik gösterimle saat/dakika belirtimi için "ss:dd" biçiminde olabilir. Bunu yerine, şu andan itibaren belirtilen dakika sayısına atıfta bulunan "+m" sözdizimi de kullanılabilir. "now" ve "+0" aynıdır, yani kapanmayı "hemen" tetiklemek içindir. ZAMAN belirtilmezse, "+1" öntanımlıdır.

Bir wall(1) İLETİsi belirtebilmek için ZAMAN da belirtilmelidir.

ZAMAN belirtilirse, sistem kapanmadan 5 dakika önce /run/nologin dosyası oluşturulur, böylece daha fazla oturum açmaya izin verilmemiş olur.

SEÇENEKLER

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Kısa bir yardım metni basar ve çıkar.

Sistemi durdurur (Makine kapanmaz).

Makineyi kapatır (Öntanımlıdır).

Makineyi yeniden başlatır.

--poweroff ile aynıdır, ancak gerçekleştirilecek eylem "sistemi durdur ama makineyi kapatma" ise bunu geçersiz kılmaz. Örneğin, shutdown --reboot -h komutu "makineyi kapat" anlamına gelirken shutdown --halt -h "sistemi durdur ama makineyi kapatma" anlamına gelir.

Yalnızca wall(1) İLETİsini yazar ama kapatma, durdurma veya yeniden başlatma işlemleri yapılmaz.

Kapatma, durdurma ve yeniden başlatma öncesi wall(1) iletisi gönderilmez.

Askıdaki shutdown iptal edilir. "+0" veya "now" dışında bir ZAMAN değeriyle başlatılan kapatma işlemini iptal etmek için kullanılabilir.

Bekleyen bir kapatma eylemini ve varsa zamanını gösterir.

ÇIKIŞ DURUMU

Başarı durumunda 0, başarısızlık durumunda sıfırdan farklı bir değer ile çıkar.

UYUMLULUK

Önceki init sistemlerindeki (sysvinit dahil) shutdown komutunun öntanımlısı, makineyi kapatmak değil tek kullanıcılı kipe düşmekti. Tek kullanıcılı kipe düşmek için artık systemctl rescue komutu kullanılmalıdır.

İLGİLİ BELGELER

systemd(1), systemctl(1), halt(8), wall(1).

ÇEVİREN

© 2003 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Ekim 2022 systemd-251