Scroll to navigation

PATHCHK(1) Kullanıcı Komutları PATHCHK(1)

İSİM

pathchk - dosya isimlerinin geçerliliğini ve taşınabilirliğini sınar

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYA...

AÇIKLAMA

DOSYA isminin içinde geçersiz ve taşınabilir olmayan oluşumları teşhis eder.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Çoğu POSIX sistemi için sınar.

Sınamayı boş isimler ve "-" ile başlayanlar için yapar.

Sınamayı tüm POSIX sistemleri için yapar (-p -P ile aynı).

Yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZAN

Paul Eggert, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) pathchk invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0