Scroll to navigation

PASTE(1) Kullanıcı Komutları PASTE(1)

İSİM

paste - dosyaların satırlarını birleştirir

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYA...

AÇIKLAMA

Her DOSYAnın aynı sıradaki satırlarını aralarına sekme karakteri yerleştirerek satır satır birleştirip standart çıktıya yazar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Ayraç olarak sekme yerine LİSTEdeki karakterler kullanılır.

Dosyaların hepsini birden değil, tek tek yapıştırır.

Yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZAN

David M. Ihnat ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/paste>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) paste invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0