Scroll to navigation

HOSTNAME(1) Kullanıcı Komutları HOSTNAME(1)

İSİM

hostname - sistemin konak adını tanımlar ya da gösterir
domainname - sistemin NIS/YP alan adını tanımlar ya da gösterir
dnsdomainname - sistemin DNS alan adını gösterir
nisdomainname - sistemin NIS/YP alan adını tanımlar ya da gösterir
ypdomainname - sistemin NIS/YP alan adını tanımlar ya da gösterir

KULLANIM

[-a|--alias] [-d|--domain] [-f|--fqdn|--long] [-A|--all-fqdns] [-i|--ip-address] [-I|--all-ip-address] [-s|--short] [-y|--yp|--nis]
[-b|--boot] [-F|--file dosya] [alanadı]
[-h|--help] [-V|--version]
[-v] [-F|--file dosya] [alanadı]

[nis-alanadı] [-F dosya]
[nis-alanadı] [-F dosya]
[nis-alanadı] [-F dosya]

AÇIKLAMA

hostname, sistemin DNS adını gösteren ve konak adını ya da NIS alan adını gösteren veya atayan uygulamadır.

İsmin Öğrenilmesi

Girdi belirtmeden çağrıldığında komutlar kullanılmakta olan isimleri gösterir:

hostname, gethostname(2) işlevi tarafından döndürülen sistem ismini gösterir.

domainname sistemin NIS alan adını gösterir, nisdomainname ve ypdomainname uygulamaları getdomainname(2) işlevi tarafından döndürülen sistem ismini gösterirken, domainname uygulaması gethostname(2) işlevi tarafından döndürülen sistem ismini gösterir.

dnsdomainname ise, tam alan adının (FQDN - Fully Qualified Domain Name) alan adı parçasını basacaktır. Sistemin tam alan adı hostname --fqdn ile döndürülür. Aşağıda Tam Alan Adı (FQDN) bölümündeki uyarılara bakınız.

İsmin Atanması

Tek girdi ile ya da --file seçeneği ile çağrıldığında komutlar, konak adının veya NIS/YP alan adının atanmasını sağlar. Atama işleminde hostname, sethostname(2) işlevini kullanırken, domainname, nisdomainname ve ypdomainname uygulamaları setdomainname(2) işlevini kullanır. Sistem yeniden başlatılana kadar atanan ad geçerli olmayacaktır. Kalıcı değişiklik için atanacak adı doğrudan /etc/hostname dosyasına yazın.

Bu atamaları sadece root kullanıcısı yapabilir.

Tam alan adının (FQDN) ve DNS alan adının dnsdomainname komutuyla atanması mümkün değildir. (Aşağıdaki Tam Alan Adı (FQDN) bölümüne bakınız.)

Konak adı genellikle sistem açılışı sırasında bir kerelik /etc/init.d/hostname.sh betiği tarafından bir dosyadan (örn. /etc/hostname) okunarak atanır.

Tam Alan Adı (FQDN)

Sistemin tam alan adı, konak adı için resolver(3) tarafından döndürülen addır (örn, ursula.example.com). genellikle konak adı, alan adının öncesine yazılır (ilk noktadan sonraki ad, alan adıdır) Tam alan adını hostname --fqdn ile ve DNS alan adını dnsdomainname ile öğrenebilirsiniz.

hostname ve dnsdomainname ile tam alan adını (FQDN’yi) değiştiremezsiniz.

Tam alan adını atamak için önerilen yöntem, konak adını DNS, NIS veya /etc/hosts dosyasını kullanarak tam alan adının takma adı yapmaktır. Örneğin, konak adı "ursula" ise /etc/hosts dosyasının içeriği şöyle olurdu:

127.1.1.1    ursula.example.com ursula

Çok sayıda IP adresine sahip bir makina da (çok sayıda ethernet arayüzü olması ya da ethernet ve wifi arayüzlerinin paylaşımlı kullanımı gibi) hostname --fqdn, hostname --domain ve dnsdomainname komutlarını kullanmaktan kaçınmanız önerilir. hostname --ip-address komutu da bu sınırlamalara tabidir.

Ç.N.: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost satırına asla dokunmayın. İsim atamalarını buradaki gibi farklı bir yerel bloka, makinenizin adını içeren alan adını ise ethernet/wifi arabirimine atanan IP adresinize uygulayın. Bu adresi ifconfig(8) komutuyla öğrenebilirsiniz. Bu arabirimlere isim atamaları için doğrudan /etc/hosts dosyasını kullanın. (/etc/hosts dosyası sadece yerel adları tanımlamak için değildir. Bir dış DNS sunucusu sorgulanmadan bulunmasını/bulunmamasını istediğiniz alan adlarını da IP adresleri ile bu dosyaya yazabilirsiniz.)

SEÇENEKLER

Konağın takma adını (kullanılmışsa) gösterir. Bu seçeneğin kullanımı artık önerilmemektedir.

Makinenin tam alan adlarının hepsini gösterir. Bu seçenek, yapılandırılmış tüm ağ arabirimlerindeki tüm yapılandırılmış ağ adreslerini numaralandırır ve bunları DNS alan adlarına çevirir. Çevrilemeyen adresler (yani ters IP adresine sahip olmayanlar) atlanır. Farklı adreslerin aynı ada çözümlenebileceğini ve bu nedenle çıktının yinelenen girdiler içerebileceğini unutmayın. Çıktının sırası hakkında herhangi bir varsayımda bulunmayın.

DNS alan adını gösterir. DNS alan adını öğrenmek için domainname komutunu kullanmayın, çünkü o DNS alan adını değil NIS alan adını gösterecektir. Yerine dnsdomainname komutunu kullanın. Yukarıdaki Tam Alan Adı (FQDN) bölümüne bakın ve bu seçeneği kullanmaktan kaçının.

Tam alan adını (FQDN - Fully Qualified Domain Name) gösterir. Tam alan adı bir kısa konak adı ile DNS alan adından oluşur. Konak adı aramaları için bind ya da NIS kullanmıyorsanız, tam alan adını ve DNS alan adını (tam alan adının parçasıdır) /etc/host dosyasından değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki Tam Alan Adı (FQDN) bölümüne bakın ve bu seçenek yerine mümkün olduğunca hostname --all-fqdns komutunu kullanmaya çalışın.

Konak adı belirtilen dosyadan okunur. Açıklamalar (# ile başlayan satırlar) yoksayılır.

Konak adının ağ adres(ler)ini gösterir. Bu seçenek, sadece konak adı çözümlenebiliyorsa çalışır. Bu seçeneği kullanmaktan kaçının ve yerine hostname --all-ip-addresses komutunu kullanın.

Konak adının tüm ağ adreslerini gösterir. Bu seçenek, tüm ağ arabirimlerinde yapılandırılmış tüm adresleri numaralandırır. Geri dönüş arabirimi ve yerel bağlantılı IPv6 adresleri atlanır. -i seçeneğinin aksine, bu seçenek isim çözümlemesine bağlı değildir. Çıktının sırası hakkında herhangi bir varsayımda bulunmayın.

Kısa konak adını gösterir. Bu, tam alan adının ilk noktadan önceki kısmıdır.

Sürüm bilgilerini standart çıktıya basar ve çıkar.

NIS alan adını gösterir. Bir girdi verilmişse (veya --file dosya) yeni NIS alan adı root kullanıcısı tarafından atanabilir.

Bir kullanım iletisi gösterir ve çıkar.

EK BİLGİ

FQDN, takma adlar ve konağın ağ adresleri aranırken hostname tarafından denenen adres aileleri, çözümleyicinizin yapılandırmasına göre belirlenir. Örneğin, GNU Libc sistemlerinde, çözümleyiciye /etc/resolv.conf içinde inet6 seçeneği kullanılarak önce IPv6 aramalarını denemesi talimatı verilebilir.

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/hostname
Tarihsel olarak bu dosyanın, tam standart FQDN’yi değil, yalnızca konak adını içermesi gerekiyordu. Günümüzde çoğu yazılım burada tam bir FQDN ile başa çıkabilmektedir. Bu dosya, konak adını ayarlamak için sistem ilklendirme betikleri tarafından önyükleme sırasında okunur.
/etc/hosts
Genellikle burası, konak adını tam alan adına takma ad olarak vererek alan adının ayarlandığı yerdir.

YAZANLAR

Peter Tobias, Bernd Eckenfels (NIS ve kılavuz sayfası) ve Michael Meskes tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

16 Eylüll 2009 hostname 3.23