Scroll to navigation

MORE(1) Kullanıcı Komutları MORE(1)

İSİM

more - ekranda dosya okumak için sayfalayıcı

KULLANIM

[seçenekler] dosya...

AÇIKLAMA

more, dosya metninin her seferinde bir ekranlık bölümünü görüntüleyen bir araçtır. Bu sürüm özellikle ilkeldir. Kullanıcılar, less(1)’in daha fazla öykünme ve daha kapsamlı geliştirmeler sağladığını fark etmiş olmalıdır.

SEÇENEKLER

Seçenekler ayrıca MORE ortam değişkeninden alınır (önlerinde tire (-) bulunduğundan emin olun), ancak komut satırı seçenekleri bunları geçersiz kılar.

Geçersiz bir tuşa basıldığında zili çalmak yerine "[Devam etmek için boşluk, çıkmak için ’q’ tuşuna basın.]" istemini ve "[Talimatlar için ’h’ye basın.]" ifadesini gösterir.

^L (sayfa besle) içeren bir satırdan sonra duraklamaz.

Dosya Sonunda Çık, uçbirimde çalışmıyorsa öntanımlı olarak etkindir.

Ekran satırları yerine mantıksal satırlar sayılır (yani, uzun satırlar katlanmaz).

Sayfa kaydırılmaz. Bunun yerine, tüm ekran temizlenir ve ardından metin görüntülenir. Sayfa adı verilirse bu seçeneğin otomatik olarak etkinleştiği fark edilecektir.

Sayfa kaydırılmaz. Bunun yerine, her ekranı tepesinden aşağıya doğru, her satırın geri kalanını görüntülendiği gibi temizleyerek boyar.

Birden fazla boş satırı tek satıra sıkıştırır.

Altçizme yapılmaz. Bu seçenek, geriye uyumluluk adına sessizce yoksayılır.

Ekran başına satır sayısını belirler. SAYI onluk tabanda pozitif bir tamsayı olmalıdır. Bu seçenek uçbirim tarafından bildirilen satır sayısı gibi herhangi bir başka kaynaktan elde edilen değerleri geçersiz kılar.

Sayısal seçenek; --lines SAYI ile aynı anlama gelir.

+SAYI
Dosyayı SAYIncı satırdan itibaren göstermeye başlar.

+/DİZGE
Dosyayı göstermeye başlamadan önce dosyada DİZGE aranır.

Kullanım bilgilerini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

KOMUTLAR

Etkileşimli komutlar vi(1) tabanlıdır. Bazı komutlardan önce, aşağıdaki açıklamalarda k adı verilen bir ondalık sayı gelebilir. Aşağıdaki açıklamalarda ^X, Ctrl-X anlamına gelir.

Yardım; bu komutların özetini gösterir. Tüm komutlar unutulsa bile bu hatırlanmalıdır.

Metnin sonraki k satırını gösterir. Ekran yüksekliği öntanımlıdır.

Metnin sonraki k satırını gösterir. Ekran yüksekliği öntanımlıdır. k yeni öntanımlı olur.

Metnin sonraki k satırını gösterir. 1 öntanımlıdır. k yeni öntanımlı olur.

k satır kaydırır. 11 satır öntanımlıdır. k yeni öntanımlı olur.

Çıkar.

Metnin ileriye doğru k. satırına atlar. 1 öntanımlıdır.

Metnin ileriye doğru k. ekranına atlar. 1 öntanımlıdır.

Metnin geriye doğru k. ekranına atlar. 1 öntanımlıdır. Yalnızca dosyalarda çalışır, borularda çalışmaz.

Son aramanın başladığı yere gider.

=
Geçerli satır numarasını gösterir.

/kalıp
Düzenli ifade için k. eşleşme aranır. 1 öntanımlıdır.

Son düzenli ifade için k. eşleşme aranır. 1 öntanımlıdır.

!komut veya :!komut
komut alt kabukta çalıştırılır.

Geçerli satırda metin düzenleyiciyi başlatır. Metin düzenleyicinin adı varsa VISUAL yoksa EDITOR ortam değişkeninden alınır. İkisi de tanımlı değilse öntanımlı olarak vi(1) kullanılır.

^L
Ekranı tazeler.

:n
Sonraki k. dosyaya gider. 1 öntanımlıdır.

:p
Önceki k. dosyaya gider. 1 öntanımlıdır.

:f
Geçerli dosya ismini ve satır numarasını gösterir.

.
Önceki komutu yineler.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

more aşağıdaki ortam değişkenlerini önemser:

Bu değişkene, tercih edilen seçenekler atanabilir.

Kullanımdaki geçerli kabuk (normalde oturum açma sırasında kabuk tarafından belirlenir)

Ekranı değiştirmek için gerekli uçbirim özelliklerini elde etmek için more tarafından kullanılan uçbirim türü.

Kullanıcının tercih ettiği metin düzenleyici. v komut tuşu ile çalıştırılır.

VISUAL etkin değilse, kullanıcının tercih ettiği metin düzenleyici.

GEÇMİŞ

more komutu 3.0BSD’de göründü. Bu kılavuz sayfası, şu anda Linux topluluğunda kullanımda olan more sürüm 5.19’u (Berkeley 6/29/88) belgelemekte olup, more kılavuz sayfasının başka birkaç sürümünün ve kaynak kodunun kapsamlı bir şekilde incelenmesiyle üretildi.

YAZANLAR

Eric Shienbrood, UC Berkeley.

Altçizmek, tek boşluk eklemek için UCB’den Geoff Peck tarafından değiştirildi.

-c seçeneğini ve MORE ortam değişkenini eklemek için UCB’den John Foderaro tarafından değiştirildi.

İLGİLİ BELGELER

less(1), vi(1)

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını bildirmek için <https://github.com/util-linux/util-linux/issues> altında bir konu açın.

TEMİNİ

more uygulaması util-linux paketiyle gelmekte olup Linux Çekirdeği Arşivinden indirilebilir: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

17 Şubat 2022 util-linux 2.38