Scroll to navigation

LINK(1) Kullanıcı Komutları LINK(1)

İSİM

link - bir dosyaya bağ oluşturmak için link işlevini çağırır

KULLANIM

DOSYA1 DOSYA2
SEÇENEK

AÇIKLAMA

Mevcut DOSYA1 dosyasına DOSYA2 isimli bağ oluşturmak için link işlevini çağırır.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

Michael Stone tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/link>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) link invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0