Scroll to navigation

HTTXT2DBM(1) Kullanıcı Komutları HTTXT2DBM(1)

İSİM

httxt2dbm - RewriteMap ile kullanmak için DBM dosyaları üretir

KULLANIM

[ -v ] [ -f DBM_türü ] -i kaynak_metin -o DBM_çıktı

AÇIKLAMA

httxt2dbm, RewriteMap ile kullanmak için düz metin dosyalardan DBM dosyaları üretir.

Çıktı dosyası mevcutsa dosya kırpılmaz. Yeni anahtarlar eklenir, mevcutlar da güncellenir.

SEÇENEKLER

Bu yardım metnini basar ve çıkar.

Çıktı daha ayrıntılı olur.

Çıktı için kullanılacak DBM türü belirtilir. Belirtilmediği takdirde APR öntanımlısı kullanılır. Belirtilebilecek DBM türleri: GDBM dosyalar için GDBM, SDBM dosyalar için SDBM, Berkeley DB dosyalar için DB, NDBM dosyalar için NDBM, öntanımlı DBM türü için default

DBM dosyasının üretiminde kullanılacak girdi dosyası belirtilir. Bu dosya, her satırda bir kayıt bulunmak üzere her satırı şöyle biçemlenmiş olmalıdır: anahtar değer. Bu dosyanın biçemi ve manası ile ilgili ayrıntılar için RewriteMap yönergesinin açıklamasına bakınız.

Çıktılanacak DBM dosyasının ismi belirtilir.

ÖRNEKLER

httxt2dbm -i rewritemap.txt -o rewritemap.dbm
httxt2dbm -f SDBM -i rewritemap.txt -o rewritemap.dbm

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

28 Şubat 2022 Apache HTTP Sunucusu 2.4.53