Scroll to navigation

BASE32(1) Kullanıcı Komutları BASE32(1)

İSİM

base32 - veriyi base32 kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]
--decode [SEÇENEK]... [DOSYA]

AÇIKLAMA

base32, DOSYA veya standart girdiyi base32 kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar.

DOSYA belirtilmezse veya - verilirse standart girdi okunur.

Uzun seçeneklerdeki zorunlu girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Verinin kodunu çözer.

Kodu çözerken abecesel olmayan karakterleri yoksayar.

Kodlanan satırları SÜTUN karakterle sınırlar (öntanımlı 76). Satır genişliğini sınırlamayı iptal etmek için 0 kullanınız.

Bu yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

Veri RFC 4648’de açıklandığı gibi base32 abecesine göre kodlanır. Kod çözme sırasında girdi, resmi base32 abecesinin baytlarına ek olarak satırsonu karakterleri de içerebilir. Kodlanmış akımı içindeki abecesel olmayan karakterlerden arındırmak için --ignore-garbage seçeneğini kullanınız.

YAZAN

Simon Josefsson tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/base32>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) base32 invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0