Scroll to navigation

autorun(1) autorun(1)

İSİM

autorun - CDROM sürücülerini özdevinimli dosya sistemine bağlar/ayırır ve bağladıktan sonra /cdrom_dizini/autorun komutunu çalıştırır

KULLANIM

autorun [-lmqv?V] [-a uygulama] [-c cdçalar] [-e dizge] [-i milisaniye]
     [-n dizge] [-t dizge] [--autorun=uygulama] [--cdplayer=cdçalar]
     [--interval=milisaniye] [--lock] [--mountonly] [--notify=dizge]
     [--notify-insert=dizge] [--notify-eject=dizge] [--quiet]
     [--verbose] [--help] [--usage] [--version] [cdromaygıtları...]

AÇIKLAMA

autorun mucizevÎ olarak sistemde mevcut bütün CDROM sürücüleri otomatik olarak tanır, sürücüye yerleştirildiğinde dosya sistemine bağlar ve CDdeki uygun 'autorun' komutunu çalıştırır. Sıradan bir kullanıcının bunu yapmasını sağlamak için /etc/fstab dosyasında izin vermek istediğiniz CDROMların seçeneklerine user,exec eklemeniz gerekir.

Ayrıca KDE için Autorun.desktop'u da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey dosyayı Autostart dizinine eklemektir.

Komut dizgileri çözümlenir ve %P%, bağlama noktasının yolu ile, %D% ise aygıt yolu ile değiştirilir. Bunlardan sonra, komut dizgesi kabukta /bin/sh -c "komut dizgesi" ile çalıştılır.

SEÇENEKLER

CD değiştirilirse, uygulama'yı çalıştırır. Bu çalıştırılabilirin CD'de bulunması gerekir. Örn."--autorun=uygulamam" şeklinde belirtirseniz ve CD /mnt/cdrom/ altına bağlanmışsa, CD değiştirildikten sonra autorun "/mnt/cdrom/uygulamam" dosyasını çalıstırmayı deneyecektir. (öntanımlı dizge: "/autorun")

Eğer müzik CD'si takılırsa cdçalar uygulamasını çalıştır (öntanımlı: "/usr/bin/kscd").

Sınamalar arasındaki milisaniye'lik bekleme süresi (öntanımlı: 1000).

Bağlanan ortamı kilitler (bu durumda dosya sisteminden kendiniz ayırmalısınız).

Sadece bağlar/ayırır (herhangi komut çalıştırılmaz).

CD değiştirildiği zaman çalıştırılcak komut dizgesi (öntanımlı: "/usr/bin/kfmclient configureDesktop").

CD takıldığı zaman çalıştırılması istenen autorun dosyası veya --autorun ile belirtilmiş komut çalıştırılamadığı zaman çalıştırılacak komut dizgesi (öntanımlı: "/usr/bin/kfmclient openURL %P%").

CD çıkartıldığı zaman çalıştırılcak komut dizgesi (öntanımlı: "").

Hiçbir çıktı üretilmez.

Daha ayrıntılı çıktı üretilir.

-?, --help
Bu yardım iletisini basar ve çıkar.

Kısa kullanım bilgisi iletisi basar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

Uzun seçenekler için zorunlu veya isteğe bağlı olan argümanlar kısa seçenekler içinde zorunlu veya isteğe bağlıdır.

YAZAN

Harald Hoyer <Harald.Hoyer (at) redhat.de>

Proje sayfası: http://parzelle.de/.

ÇEVİREN

Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk>, Mart 2004