Scroll to navigation

GRUB-GLUE-EFI(1) Användarkommandon GRUB-GLUE-EFI(1)

NAMN

grub-glue-efi - generate a fat binary for EFI

SYNOPSIS

grub-glue-efi [FLAGGA...] [FLAGGOR]

BESKRIVNING

grub-glue-efi processes ia32 and amd64 EFI images and glues them according to Apple format.

Limma ihop 32- och 64-bitars binär till en Apple universal.

-3, --input32=FIL
ange inmatningsfilnamn för 32-bitarsdel.
-6, --input64=FIL
ange inmatningsfilnamn för 64-bitarsdel.
ange filnamn för utdata. Standard är STDUT
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

Den fullständiga dokumentationen för grub-glue-efi underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-glue-efi är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-glue-efi

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GRUB 2.12-1