Scroll to navigation

SHUF(1) Polecenia użytkownika SHUF(1)

NAZWA

shuf - tworzy losowe permutacje

SKŁADNIA

shuf [OPCJA]... [PLIK]
shuf -e [OPCJA]... [ARGUMENTY]...
shuf -i DOLNA-GÓRNA [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje losową permutację wierszy wejściowych na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

traktuje każdy ARGUMENT jak wiersz wejściowy
traktuje każdą liczbę od DOLNEJ do GÓRNEJ jako wiersz wejściowy
wypisuje co najwyżej LICZBĘ wierszy
wypisuje wynik do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
pozyskuje losowe bajty z PLIKU
wypisywane wiersze mogą się powtarzać
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/shuf>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) shuf invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2024 GNU coreutils 9.4