Scroll to navigation

SETLEDS(1) General Commands Manual SETLEDS(1)

NAZWA

setleds - ustawia diody klawiatury

SKŁADNIA

setleds [-v] [-L] [-D] [-F] [{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]

OPIS

setleds odczytuje i zmienia ustawienia światełek LED (zwanych NumLock, CapsLock i ScrollLock) bieżącego VT (termianla wirtualnego). Bez argumentów polecenie setleds wypisuje obecne ustawienia. Z argumentami ustawia lub wyłącza wskazane flagi (pozostawiając inne niezmienione). Ustawienia przed i po zmianie są zgłaszane jeśli podano opcję -v.

Ustawienia flag did są specyficzne dla każdego VT (i używany jest VT odpowiadający strumieniowi wejścia, czyli stdin).

setleds domyślnie (lub z opcją -F) tylko zmienia flagi VT (i ich ustawienie może wpłynąć na diody klawiatury).

Użyty z opcją -D, setleds zmieni obydwie flagi VT i ich domyślne ustawienia (a więc kolejny reset nie odwoła zmiany). Może to być użyteczne dla ludzi, którzy zawsze chcą mieć włączony numlock.

Użyty z opcją -L, setleds nie rusza flag VT, a jedynie zmienia stan diod. Od tej chwili diody nie będą oddawać rzeczywistego stanu flag VT (ale zareagują na każdą zmianę). Polecenie setleds -L (bez kolejnych argumentów) przywróci sytuację, w której diody oddają stan flag VT.

Można użyć setleds w /etc/rc, by zdefiniować początkowy i domyślny stan NumLock, na przykład tak:

INITTY=/dev/tty[1-8]
for tty in $INITTY; do

setleds -D +num < $tty

done

OPCJE

-num +num
Czyści lub ustawia NumLock. (Od teraz, ustawienie NumLock wpływa na interpretację klawiszy numerycznych. Wciśnięcie klawisza NumLock uzupełnia ustawienie NumLock).
-caps +caps
Czyści lub ustawia CapsLock. (Od teraz, ustawienie CapsLock dodaje klawisz Shift w stosunku do wprowadzanych liter. Wciśnięcie klawisza CapsLock uzupełnia ustawienie CapsLock).
-scroll +scroll
Czyści lub ustawia ScrollLock. (Od teraz, wciśnięcie klawisza ScrollLock (lub ^S/^Q) zatrzymuje/wznawia wyjście konsoli).

BŁĘDY

W trybie aplikacji klawiatury klawisz NumLock nie wpływa na ustawienie flagi NumLock.

ZOBACZ TAKŻE

loadkeys(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

24 września 1994 kbd