Scroll to navigation

ISO_8859-4(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-4(7)

NAZWA

iso_8859-4 - zestaw znaków ISO 8859-4 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

OPIS

Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO 646-IRV). ISO 8859-4 koduje znaki używane w językach skandynawskich i bałtyckich.

Alfabety ISO 8859

Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

ISO 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO 8859-6 łaciński/arabski
ISO 8859-7 łaciński/grecki
ISO 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO 8859-16 rumuński (Latin-10)

Znaki ISO 8859-4

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-4, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 Ą ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z OGONKIEM (polskie Ą)
242 162 A2 ĸ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA KRA (grenlandzki)
243 163 A3 Ŗ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA R Z CEDYLLĄ
244 164 A4 ¤ ZNAK JEDNOSTKI MONETARNEJ
245 165 A5 Ĩ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z TYLDĄ
246 166 A6 Ļ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA L Z CEDYLLĄ
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 ¨ DIEREZA
251 169 A9 Š ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S Z HACZKIEM
252 170 AA Ē ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z MAKRONEM
253 171 AB Ģ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA G Z CEDYLLĄ
254 172 AC Ŧ ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA T
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE Ž ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z Z HACZKIEM
257 175 AF ¯ MAKRON
260 176 B0 ° ZNAK STOPNIA
261 177 B1 ą ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z OGONKIEM (polskie ą)
262 178 B2 ˛ OGONEK
263 179 B3 ŗ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA R Z CEDYLLĄ
264 180 B4 ´ ZNAK AKCENTU SILNEGO
265 181 B5 ĩ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z TYLDĄ
266 182 B6 ļ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA L Z CEDYLLĄ
267 183 B7 ˇ HACZEK
270 184 B8 ¸ CEDYLLA
271 185 B9 š ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S Z HACZKIEM
272 186 BA ē ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE MAKRONEM
273 187 BB ģ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA G Z CEDYLLĄ
274 188 BC ŧ ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA T
275 189 BD Ŋ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA ENG
276 190 BE ž ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z Z HACZKIEM
277 191 BF ŋ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA ENG
300 192 C0 Ā ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z MAKRONEM
301 193 C1 Á ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
302 194 C2 Â ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
303 195 C3 Ã ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z TYLDĄ
304 196 C4 Ä ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z DIEREZĄ
305 197 C5 Å ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z KÓŁKIEM
306 198 C6 Æ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA AE
307 199 C7 Į ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z OGONKIEM
310 200 C8 Č ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z HACZKIEM
311 201 C9 É ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
312 202 CA Ę ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z OGONKIEM (polskie Ę)
313 203 CB Ë ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z DIEREZĄ
314 204 CC Ė ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z KROPKĄ
315 205 CD Í ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
316 206 CE Î ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
317 207 CF Ī ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z MAKRONEM
320 208 D0 Đ ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA D
321 209 D1 Ņ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N Z CEDYLLĄ
322 210 D2 Ō ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z MAKRONEM
323 211 D3 Ķ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA K Z CEDYLLĄ
324 212 D4 Ô ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
325 213 D5 Õ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z TYLDĄ
326 214 D6 Ö ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z DIEREZĄ
327 215 D7 × ZNAK MNOŻENIA
330 216 D8 Ø ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA O
331 217 D9 Ų ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z OGONKIEM
332 218 DA Ú ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
333 219 DB Û ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
334 220 DC Ü ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z DIEREZĄ
335 221 DD Ũ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z TYLDĄ
336 222 DE Ū ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z MAKRONEM
337 223 DF ß ŁACIŃSKA MAŁA LITERA SZ (OSTRE S)
340 224 E0 ā ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z MAKRONEM
341 225 E1 á ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
342 226 E2 â ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
343 227 E3 ã ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z TYLDĄ
344 228 E4 ä ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z DIEREZĄ
345 229 E5 å ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z KÓŁKIEM
346 230 E6 æ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA AE
347 231 E7 į ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z OGONKIEM
350 232 E8 č ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z HACZKIEM
351 233 E9 é ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
352 234 EA ę ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z OGONKIEM (polskie ę)
353 235 EB ë ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z DIEREZĄ
354 236 EC ė ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z KROPKĄ
355 237 ED í ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
356 238 EE î ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z CYRKUMFLEKSEM
357 239 EF ī ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z MAKRONEM
360 240 F0 đ ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA D
361 241 F1 ņ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N Z CEDYLLĄ
362 242 F2 ō ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z MAKRONEM
363 243 F3 ķ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA K Z CEDYLLĄ
364 244 F4 ô ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
365 245 F5 õ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z TYLDĄ
366 246 F6 ö ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z DIEREZĄ
367 247 F7 ÷ ZNAK DZIELENIA
370 248 F8 ø ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA O
371 249 F9 ų ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z OGONKIEM
372 250 FA ú ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
373 251 FB û ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
374 252 FC ü ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z DIEREZĄ
375 253 FD ũ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z TYLDĄ
376 254 FE ū ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z MAKRONEM
377 255 FF ˙ KROPKA GÓRNA

UWAGI

ISO 8859-4 jest również znane jako Latin-4.

ZOBACZ TAKŻE

ascii(7), charsets(7), utf-8(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.05.01