Scroll to navigation

ISO_8859-14(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-14(7)

NAZWA

iso_8859-14 - zestaw znaków ISO 8859-14 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

OPIS

Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO 646-IRV). ISO 8859-14 koduje znaki używane w językach celtyckich.

Alfabety ISO 8859

Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

ISO 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO 8859-6 łaciński/arabski
ISO 8859-7 łaciński/grecki
ISO 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO 8859-16 rumuński (Latin-10)

Znaki ISO 8859-14

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-14, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 ŁACIŃSKA WIELKA LITERA B Z KROPKĄ
242 162 A2 ŁACIŃSKA MAŁA LITERA B Z KROPKĄ
243 163 A3 £ ZNAK FUNTA
244 164 A4 Ċ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z KROPKĄ
245 165 A5 ċ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z KROPKĄ
246 166 A6 ŁACIŃSKA WIELKA LITERA D Z KROPKĄ
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 ŁACIŃSKA WIELKA LITERA W ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
251 169 A9 © ZNAK PRAW AUTORSKICH
252 170 AA ŁACIŃSKA WIELKA LITERA W ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
253 171 AB ŁACIŃSKA MAŁA LITERA D Z KROPKĄ
254 172 AC ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE ® ZASTRZEŻONY ZNAK TOWAROWY
257 175 AF Ÿ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y Z DIEREZĄ
260 176 B0 ŁACIŃSKA WIELKA LITERA F Z KROPKĄ
261 177 B1 ŁACIŃSKA MAŁA LITERA F Z KROPKĄ
262 178 B2 Ġ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA G Z KROPKĄ
263 179 B3 ġ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA G Z KROPKĄ
264 180 B4 ŁACIŃSKA WIELKA LITERA M Z KROPKĄ
265 181 B5 ŁACIŃSKA MAŁA LITERA M Z KROPKĄ
266 182 B6 ZNAK AKAPITU
267 183 B7 ŁACIŃSKA WIELKA LITERA P Z KROPKĄ
270 184 B8 ŁACIŃSKA MAŁA LITERA W ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
271 185 B9 ŁACIŃSKA MAŁA LITERA P Z KROPKĄ
272 186 BA ŁACIŃSKA MAŁA LITERA W ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
273 187 BB ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S Z KROPKĄ
274 188 BC ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
275 189 BD ŁACIŃSKA WIELKA LITERA W Z DIEREZĄ
276 190 BE ŁACIŃSKA MAŁA LITERA W Z DIEREZĄ
277 191 BF ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S Z KROPKĄ
300 192 C0 À ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
301 193 C1 Á ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
302 194 C2 Â ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
303 195 C3 Ã ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z TYLDĄ
304 196 C4 Ä ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z DIEREZĄ
305 197 C5 Å ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z KÓŁKIEM
306 198 C6 Æ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA AE
307 199 C7 Ç ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z CEDYLLĄ
310 200 C8 È ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
311 201 C9 É ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
312 202 CA Ê ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z CYRKUMFLEKSEM
313 203 CB Ë ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z DIEREZĄ
314 204 CC Ì ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
315 205 CD Í ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
316 206 CE Î ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
317 207 CF Ï ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z DIEREZĄ
320 208 D0 Ŵ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA W Z CYRKUMFLEKSEM
321 209 D1 Ñ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N Z TYLDĄ
322 210 D2 Ò ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
323 211 D3 Ó ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ó)
324 212 D4 Ô ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
325 213 D5 Õ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z TYLDĄ
326 214 D6 Ö ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z DIEREZĄ
327 215 D7 ŁACIŃSKA WIELKA LITERA T Z KROPKĄ
330 216 D8 Ø ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA O
331 217 D9 Ù ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
332 218 DA Ú ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
333 219 DB Û ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
334 220 DC Ü ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z DIEREZĄ
335 221 DD Ý ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
336 222 DE Ŷ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y Z CYRKUMFLEKSEM
337 223 DF ß ŁACIŃSKA MAŁA LITERA SZ (OSTRE S)
340 224 E0 à ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
341 225 E1 á ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
342 226 E2 â ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
343 227 E3 ã ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z TYLDĄ
344 228 E4 ä ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z DIEREZĄ
345 229 E5 å ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z KÓŁKIEM
346 230 E6 æ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA AE
347 231 E7 ç ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z CEDYLLĄ
350 232 E8 è ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
351 233 E9 é ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
352 234 EA ê ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z CYRKUMFLEKSEM
353 235 EB ë ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z DIEREZĄ
354 236 EC ì ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
355 237 ED í ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
356 238 EE î ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z CYRKUMFLEKSEM
357 239 EF ï ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z DIEREZĄ
360 240 F0 ŵ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA W Z CYRKUMFLEKSEM
361 241 F1 ñ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N Z TYLDĄ
362 242 F2 ò ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
363 243 F3 ó ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ó)
364 244 F4 ô ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
365 245 F5 õ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z TYLDĄ
366 246 F6 ö ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z DIEREZĄ
367 247 F7 ŁACIŃSKA MAŁA LITERA T Z KROPKĄ
370 248 F8 ø ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA O
371 249 F9 ù ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
372 250 FA ú ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
373 251 FB û ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
374 252 FC ü ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z DIEREZĄ
375 253 FD ý ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
376 254 FE ŷ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y Z CYRKUMFLEKSEM
377 255 FF ÿ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y Z DIEREZĄ

UWAGI

ISO 8859-14 jest również znane jako Latin-8.

ZOBACZ TAKŻE

ascii(7), charsets(7), utf-8(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.05.01