Scroll to navigation

TIMEOUT(1) Opdrachten voor gebruikers TIMEOUT(1)

NAAM

timeout - run a command with a time limit

SAMENVATTING

timeout [OPTIE] DUUR COMMAND= [ARGUMENT]...
timeout [OPTIE]

BESCHRIJVING

Start het gegeven COMMANDO, en beëindigt het als het na DUUR nog actief is.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

--preserve-status

altijd eindigen met de afsluitwaarde van COMMANDO, ook als het commando
de tijdsduur overschrijdt

--foreground

wanneer niet direct vanaf een shell-prompt aangeroepen,
het COMMANDO toestaan van de terminal te lezen en signalen ervan te ontvangen; in deze modus worden dochterprocessen van het COMMANDO niet door DUUR begrensd

-k, --kill-after=DUUR

een KILL-signaal verzenden als COMMANDO nog steeds actief is
na DUUR nadat het eerste signaal verzonden is

-s, --signal=SIGNAAL

het te zenden signaal als de tijdsduur verlopen is;
SIGNAAL kan een naam zijn als 'HUP' of een nummer; zie 'kill -l` voor een lijst van mogelijke signalen
-v, --verbose
diagnose to stderr any signal sent upon timeout
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

DURATION is a floating point number with an optional suffix: 's' for seconds (the default), 'm' for minutes, 'h' for hours or 'd' for days. A duration of 0 disables the associated timeout.

Als de tijdslimiet van het commando verloopt, en --preserve-status is niet gegeven, dan is de afsluitwaarde 124, anders de afsluitwaarde van COMMANDO. Als geen signaal gegeven is, dan wordt bij tijdsoverschrijding het TERM-signaal verzonden -- dit signaal beëindigt processen die het signaal niet blokkeren of afvangen. Het kan nodig zijn om het KILL-signaal (9) te gebruiken, omdat dit signaal niet afgevangen kan worden -- in dat geval is de afsluitwaarde 128+9 in plaats van 124.

BUGS

Some platforms don't currently support timeouts beyond the year 2038.

AUTEUR

Geschreven door Padraig Brady.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

kill(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
of lokaal via: info '(coreutils) timeout invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32