Scroll to navigation

CHCON(1) Opdrachten voor gebruikers CHCON(1)

NAAM

chcon - beveiligingscontext van bestanden veranderen

SAMENVATTING

chcon [OPTIE]... CONTEXT BESTAND...
chcon [OPTIE]... [-u GEBRKR] [-r ROL] [-l BEREIK] [-t TYPE] BESTAND...
chcon [OPTIE]... --reference=REFERENTIEBESTAND BESTAND...

BESCHRIJVING

Verandert de SELinux-beveiligingscontext van elk gegeven BESTAND naar CONTEXT. Als --reference gegeven is, dan wordt de beveiligingscontext van elk BESTANDveranderd naar die van REFERENTIEBESTAND.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

--dereference
niet de symbolische koppelingen bewerken maar de bestanden waarnaar ze verwijzen (standaard)
-h, --no-dereference
de symbolische koppelingen zelf bewerken in plaats van de bestanden waarnaar ze verwijzen
-u, --user=GEBRUIKER
deze gebruiker instellen in doel-beveiligingscontext
-r, --role=ROL
deze rol instellen in de doel-beveiligingscontext
-t, --type=TYPE
dit type instellen in de doel-beveiligingscontext
-l, --range=BEREIK
dit bereik instellen in de doel-beveiligingscontext
--no-preserve-root
'/' niet speciaal behandelen (standaard)
--preserve-root
op '/' niet recursief werken
--reference=RFBSTND
de beveiligingscontext van REFBESTAND gebruiken in plaats van een CONTEXT-waarde
-R, --recursive
bestanden en mappen recursief behandelen
-v, --verbose
een melding geven voor elk gezien bestand

De volgende opties veranderen de wijze van doorlopen van de mappenhiërarchie als optie -R gegeven is. Bij meerdere van deze opties, geldt de laatste.

-H
als een argument op de opdrachtregel een symbolische koppeling naar een map is, dan deze map doorlopen
-L
elke symbolische koppeling naar een map volgen
-P
symbolische koppelingen niet volgen (standaard)
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door Russell Coker en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chcon>
of lokaal via: info '(coreutils) chcon invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32