Scroll to navigation

MKDIR(1) Příručka uživatele MKDIR(1)

JMÉNO

mkdir - vytváří adresáře

POUŽITÍ

mkdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

POPIS

vytvoří ADRESÁŘ(e), pokud již neexistují.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto umask a=rwx
no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.
s každým vytvořeným adresářem vytiskne zprávu
nastaví každému vytvářenému adresáři selinuxový bezpečnostní kontext na výchozí hodnotu
jako -Z nebo je-li KONTEXT zadán, nastaví selinuxový nebo smackový bezpečností kontext na KONTEXT
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

mkdir(2)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) mkdir invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4