Scroll to navigation

ENV(1) Příručka uživatele ENV(1)

JMÉNO

env - spustí program v modifikovaném prostředí

POUŽITÍ

env [VOLBA]... [-] [JMÉNO=HODNOTA]... [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS

Příkaz env nastaví v prostředí každé JMÉNO na HODNOTU a spustí zadaný PŘÍKAZ.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

začne s prázdným prostředím
-0, --null
zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku
zruší proměnnou z prostředí
změní pracovní adresář na ADRESÁŘ
zpracuje a rozdělí S do jednotlivých argumentů; používá se pro předání násobných argumentů na řádku s interpretrem skriptu (#!)
zablokuje doručování SIGNÁLŮ PŘÍKAZU
obnoví obsluhu SIGNÁLŮ do výchozího stavu
nastaví obsluhu SIGNÁLŮ na nic nedělání
vypíše obsluhu signálů lišící se od výchozí na chybový výstup
vypisuje podrobné údaje o každém kroku zpracování
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Uvedení pouze - implikuje -i. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše výsledné prostředí.

SIGNÁL může být název signálu jako „PIPE“ nebo číslo signálu jako „13“. Bez SIGNÁLU budou zahrnuty všechny známé signály. Více signálů lze oddělit čárkou.

VOLBY

-S/--split-string usage in scripts

The -S option allows specifying multiple parameters in a script. Running a script named 1.pl containing the following first line:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

Will execute perl -w -T 1.pl .

Without the '-S' parameter the script will likely fail with:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

See the full documentation for more details.

--default-signal[=SIG] usage

This option allows setting a signal handler to its default action, which is not possible using the traditional shell trap command. The following example ensures that seq will be terminated by SIGPIPE no matter how this signal is being handled in the process invoking the command.

sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

POZNÁMKY

POSIX's exec(3p) pages says:

"many existing applications wrongly assume that they start with certain signals set to the default action and/or unblocked.... Therefore, it is best not to block or ignore signals across execs without explicit reason to do so, and especially not to block signals across execs of arbitrary (not closely cooperating) programs."

AUTOR

Napsal Richard Mlynarik, David MacKenzie a Assaf Gordon.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) env invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1