Scroll to navigation

ATD(8) System Manager's Manual ATD(8)

JMÉNO

atd - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

POUŽITÍ

atd [-l prům_zátěž] [-b interval_dávek] [-d] [-f] [-s]

POPIS

atd spouští úlohy vložené do fronty programem at(1).

VOLBY

Určuje omezující faktor zátěže, při jehož překročení se nemají provádět dávkové úlohy, na jinou hodnotu, než je přednastavená 1.5. Pro SMP systém s n procesory budete pravděpodobně chtít nastavit tuto hodnotu výše než n-1.
Určuje minimální interval v sekundách mezi spuštěním dvou dávkových úloh (přednastaveno 60).
Debug; print error messages to standard error instead of using syslog(3). This option also implies -f.
Run atd in the foreground.
Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je hlavně pro kompatibilitu se starými verzemi programu at; atd -s je ekvivalentní se starým příkazem atrun.

VAROVÁNÍ

atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresář připojen pomocí NFS, a to i v případě, že je nastaveno no_root_squash.

SOUBORY

/var/spool/cron/atjobs Adresář pro ukládání úloh; měl by mít práva 700, vlastník root.

/var/spool/cron/atspool Adresář pro ukládání výstupu; měl by mít práva 700, vlastník root.

/etc/at.allow, /etc/at.deny určují, kdo může používat at.

DALŠÍ INFORMACE

at(1), at.deny(5), at.allow(5), cron(8), crontab(1), syslog(3).

CHYBY

Funkce atd by měly být zahrnuty do programu cron(8).

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Ondřej Kavka <ondrej.kavka@pslib.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

14. listopadu 2009