Scroll to navigation

PRUNEEMPTYDIRS(1) [FIXME: manual] PRUNEEMPTYDIRS(1)

NOM

pruneemptydirs - Detecta directoris amb contingut inútil a un arbre de CVS.

SINOPSI

pruneemptydirs [-f]

DESCRIPCIÓ

pruneemptydirs és usat per a netejar un arbre de CVS local. Detecta directoris amb fitxers obsolets o buits que ja han estat eliminats del CVS. Algunes vegades aquests directoris provoquen problemes durant la compilació. Examina el directori actual junt amb tots els seus subdirectoris.

Tingueu present que aquesta eina no elimina res, simplement imprimeix el que s'hauria de fer en una sèrie d'ordres «remove». Els podeu copiar i enganxar o usar-los amb «eval» en un script.

Aquesta aplicació funciona millor si el directori de compilació no coincideix amb el de les fonts, atès que no mostra directoris amb executables antics.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

OPCIONS

-f

Realment elimina directament en comptes de simplement mostrar el que s'hauria de fer. Useu aquesta opció amb molta cura.

AUTORS

pruneemptydirs ha estat escrit per en Faure, David <faure@kde.org>

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>

Autor.
8 dabril de 2003 [FIXME: source]