Scroll to navigation

XML2POT(1) [FIXME: manual] XML2POT(1)

NOM

xml2pot - Crea un fitxer PO plantilla des d'un fitxer DocBook XML.

SINOPSI

xml2pot [XML_original]

DESCRIPCIÓ

xml2pot és una ordre que crea una plantilla de missatges de gettext a partir d'un fitxer XML de DocBook XML-original. El fitxer plantilla s'envia a l'eixida estàndard.

La plantilla resultant es pot emprar per a crear fitxers de missatges de gettext (fitxers PO) per a diversos idiomes. Pot usar-se junt amb po2xml (1) per a traduir el fitxers XML original a diversos idiomes.

Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

AUTORS

Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <coolo@kde.org>

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>
Autor.
7 dabril de 2003 [FIXME: source]