Scroll to navigation

SPLIT2PO(1) [FIXME: manual] SPLIT2PO(1)

NOM

split2po - Crea un fitxer po a partir dos fitxers DocBook XML

SINOPSI

split2po {XML_originalXML_traduït}

DESCRIPCIÓ

split2po és una ordre de consola que agafa dos fitxers XML de DocBook i genera un fitxer de missatges de gettext (PO) amb els canvis entre tots dos. El fitxer resultant s'envia a l'eixida estàndard.

El fitxer XML-traduït haurà de ser el resultat de traduir el fitxer XML-original a un altre idioma. Aquesta traducció és el que el fitxer PO resultant representarà.

Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORS

Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <coolo@kde.org>

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>
Autor.
7 dabril de 2003 [FIXME: source]