Scroll to navigation

NEPOMUKSERVICESTU(8) Manual d'usuari del KDE NEPOMUKSERVICESTU(8)

NAME

nepomukservicestub - Embolcall del KDE al voltant dels connectors de servei de Nepomuk.

SINOPSIS

nepomukservicestub [--help] [Opcions genèriques] [Opcions genèriques de Qt(TM)] [Opcions genèriques de KDE] {nom_servei}

DESCRIPCIó

nepomukservicestub ofereix un connector de servei de Nepomuk en el seu propi procés.

Aquest és utilitzat per nepomukserver per executar tots els serveis de Nepomuk configurats.

OPCIONS GENèRIQUES

--author
Mostra informació de l'autor.

--help

Mostra ajuda quant a les opcions.

--help-all

Mostra totes les opcions.

--help-kde

Mostra les opcions específiques de KDE.

--help-qt

Mostra les opcions específiques de Qt(TM).

--license

Mostra informació sobre la llicència.

-v --version

Mostra informació sobre la versió.

OPCIONS DAPLICACIó

nom_servei
Nom del connector de servei a executar.

VEURE TAMBé

nepomukserver(8)

ERRORS

Probablement hi ha un munt d'errors. Utilitzeu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHOR

Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
28-04-2009 0.01.01