Scroll to navigation

KBACKUP(1) Manual d'usuari del KBackup KBACKUP(1)

NAME

kbackup - Programa de còpia de seguretat amb una interfície d'usuari fàcil d'usar

SYNOPSIS

kbackup [OPCIONS...] [Nom_mòdul | Nom_del_conjunt_de_mòduls...]

DESCRIPCIÓ

El KBackup és un programa que permet realitzar còpies de seguretat de qualsevol carpeta o fitxer. Utilitza una vista de carpetes fàcil d'utilitzar per a seleccionar les coses a copiar, i permet desar la configuració en fitxers de «perfil». Aquests són senzills fitxers de text que contenen definicions per a les carpetes i fitxers que s'inclouran o s'exclouran del procés de còpia de seguretat.

OPCIONS

-v, --version

Mostra la informació sobre la versió.

-h, --help

Mostra l'ajuda quant a les opcions de la línia d'ordres.

--help-all

Mostra l'ajuda incloent les opcions específiques de les Qt.

--help-all --qmljsdebugger valor

Activa el depurador QML/JS amb un port específic. El valor haurà de tenir el format port:1234 [,block]. «block» fa que l'aplicació esperi una connexió.

--script fitxer

Script que s'executa després de finalitzar una porció de l'arxiu.

--auto perfil

Executa automàticament la còpia de seguretat amb el perfil indicat i finalitza quan s'ha completat.

--autobg perfil

Executa automàticament en segon pla (sense mostrar una finestra) la còpia de seguretat amb el perfil indicat i finalitza quan s'ha completat.

--verbose perfil

En mode «autobg» serà detallat i imprimirà cada nom de fitxer durant la còpia de seguretat.

--forceFull

En el mode «auto/autobg», es força que la còpia de seguretat sigui completa, en lloc d'actuar sobre la configuració del perfil.

--author

Mostra la informació sobre l'autor.

--license

Mostra la informació sobre la llicència.

--desktopfile fitxer

El nom del fitxer base de l'entrada de l'escriptori per a aquesta aplicació.

ENTORN

FITXERS

Fitxers de perfil «.kbp». Generats per l'usuari en desar el perfil.

VEGEU TAMBé

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/kbackup (podeu emprar aquest URL al Konqueror o bé executar khelpcenter help:/kbackup).
També hi ha més informació disponible al lloc web https://kde.org/applications/ca/utilities/org.kde.kbackup

EXEMPLES

kbackup myData.kbp S'utilitza per a carregar el perfil existent.

AUTORS

El KBackup ha estat escrit per en Martin Koller <kollix@aon.at> Aquesta pàgina del manual ha estat creada per en Scott Kitterman <scott@kitterman.com> i actualitzada per en Scarlett Moore <sgmoore@kde.org>, està llicenciada sota els mateixos termes que el KBackup.

AUTHOR

Scarlett Moore <sgmoore@kde.org>

Author.
23 de juliol de 2020 Aplicacions del KDE Aplicacion